Merkevare: Jobb & Næring – Næringslivs magasinet for Haugesundregionen og Sunnhordland

Opplag: Digitalt distribuert til 80.000 digitalt og 10 000 trykte eksemplarer til alle næringsdrivende på Haugalandet.
Du treffer: Mennesker som er opptatt av næringslivet på Haugalandet og Sunnhordland.

Materiellfrist for annonser som skal lages: 3 uker før utgivelse
Annonsefrist for ferdige annonser: 2 uker før utgivelse

Annonsere i Jobb & Næring?
Ta kontakt med oss:

Marie Davidsen
Tlf. 922 25 696
marie@dhrsaga.no

Jan Åge Matland
Tlf. 908 25 707
jan@dhrsaga.no

Hans Jacob Sausjord
Tlf. 400 64 501,
hans@dhrsaga.no