TADA OPPLEVER STOR VEKST: Her er den nye ledergruppen i selskapet: Kjetil Hetlevik Johansen (styreleder), Maria Worre (leder strategi og utvikling), Stian Iversen (byråleder), Andreas Mokleiv (leder kundeopplevelser) og Gunhild Andersson (COO/rådgiver) Foto: Aleksandar Nenad Zecevic @Zeko Media. 

Det ligger store fordeler i bærekraftig omstilling. Dette er spalten som synliggjør bedriftene på Haugalandet som er i gang!

Hva betyr bærekraft for deres bedrift/bransje?

Kort fortalt betyr det utvikling. 

Å være tilpasningsdyktig er en av de viktigste kriteriene for å overleve som bedrift. Tada reklamebyrå og reklamebransjen har alltid tilpasset seg og utfordret kunder til å tenke annerledes og se løsninger og muligheter når det er endringer i markedet. Bærekraftfokuset har vært en stor driver i bransjen for å tenke nytt. 

En av våre viktigste roller er å være strategiske rådgivere. For at våre kunder skal nå sine mål og kunne ta de riktige kommunikasjonsvalgene må vi til enhver tid være oppdatert. Fokuset på bærekraft har derfor medført at vi de siste årene har måttet tilegne oss mer kunnskap på dette feltet.

Tada reklamebyrå ble miljøsertifisert nå i vinter. Dette har bl.a. ført til at vi er mer bevisst vårt eget miljøfotavtrykk samtidig som vi setter større miljøkrav til løsningene / produktene vi tilbyr våre kunder. Vi har bl.a. fått enda bedre oversikt over hvilke av våre underleverandører som har fokus på miljø, ev. er miljøsertifiserte og kan tilby miljøvennlige løsninger / produkter. Når vi har fokus på dette og setter det som ett av våre kriterier ved valg av underleverandører, vil dette også påvirke våre leverandørers fokus og holdninger.

Én ting er de fysiske produktene, men noe som det blir satt mer og mer fokus på er digital forsøpling. Serverne vi nå har i forbindelse med nettsider vi produserer, er «grønnere». Nettsidene i seg selv er også «grønnere» – et resultat av et enda større fokus på brukerbehovene. Det skal være enkelt, brukervennlig og intuitivt å finne frem på nettsidene, hvor størrelsen på bilder og tekst er redusert og videobruken mindre.  

Alt i alt er dette positivt for klima og miljø. Tada reklamebyrå blir mer attraktiv som samarbeidspartner og arbeidsgiver – noe som igjen fører til styrking av byrået og mulighet for flere arbeidsplasser. Dette vil også gjelde våre kunder som vi hjelper til å ta bærekraftige valg.

Ordfører i Haugesund Kommune, Arne Christian Mohn, overrekker bevis på Miljøfyrtårn-sertifisering til leder kundeopplevelser i Tada, Andreas Mokleiv. Foto: Aleksandar Nenad Zecevic @Zeko Media.

Hva er de største utfordringene med å jobbe med bærekraft?

Det er bl.a. å jobbe mot og endre «satte holdninger» og få aksept for å endre noe som i utgangspunktet fungerer bra teknisk, men som ikke fungerer så bra sett i sammenheng med bærekraft. 

Hva er de beste erfaringene med å jobbe med bærekraft?

Vi har opplevd at arbeidet med bærekraft har bygget intern stolthet, motivasjon og økt kompetanse. Vi har også inntrykk av at det har vært positivt for vårt omdømme.

Vi har også endret fokus og fått mulighet til å se på våre egne tjenester i et annet og «grønnere» lys for deretter å tilpasse dem. Bl.a. bistår vi våre kunder med satsinger og strategier i denne sammenheng.

Hvordan forener dere bærekraft og lønnsomhet?

Det handler hele tiden om å posisjonere seg riktig i forhold til markedet. Med vårt økte fokus på bærekraft vil vi styrke vår posisjon ved å bygge tillit gjennom kunnskap, innovative løsninger samt lojale kunder og ansatte. 

Vi ser på vårt bærekraft- og miljøfokus som en investering – både i miljø og lønnsomhet. For det fremtidige grunnlaget for Tada reklamebyrå og kloden legges i dag.