Arbeidsledigheten fortsetter å synke. Nå er det kun 1,3% helt ledige i Nord-Rogaland.

Tekst: Hilde Øygarden

-Haugesund, som ligger høyest i vår region, ligger likt med fylkes- og landssnittet som denne måneden er på 1,6% helt ledige arbeidssøkere. Dette er likt med rekorden for Haugesund som fra før var 1,6% helt ledige – sist i juni 2008, melder Nav Marked Nord-Rogaland i en pressemelding.

Også Karmøy nærmer seg rekord i lav ledighet. De er nå nede på lave 1,2% helt ledige.

Stort volum på utlyste stillinger

1110 stillinger ble lyst ut i Nord-Rogaland i mai. Det er omtrent på samme nivå som samme måned i fjor, melder Elisabeth Lie Nilsen, leder av Nav Marked Nord-Rogaland.

 – Det er flest utlyste stillinger innen Helse, pleie og omsorg, Butikk- og salgsarbeid, Bygg og anlegg og Undervisning, sier Nilsen.

– Det er spesielt kjekt at det lyses ut mange stillinger innen butikk- og salgsarbeid, da dette er en næring som tidligere ikke nødvendigvis har lyst ut mange stillinger offentlig, utdyper hun.

På tross av at mai har hatt en del ekstra fridager, så har det vært god fart i arbeidsmarkedet. Etterspørselen etter arbeidskraft er jevnt høy. Det er få permitterte blant de som kommer tilmeldt som arbeidssøkere, og de kommer blant annet på grunn av avsluttede prosjekter. Disse har ofte en etterspurt kompetanse og kommer raskt ut i jobb igjen.

– Det er jo fortsatt mange arbeidssøkere, så vi oppfordrer alle arbeidsgivere med behov for arbeidskraft til å lyse ut sine stillinger på Arbeidsplassen.no og/eller å ta kontakt med oss for å sjekke ut muligheter for rekrutterings- og inkluderingssamarbeid, avslutter Nilsen.