FORNØYD MED RESULTATET: Kredittsjef i Haugesund Sparebank, Paal Nebylien, sammen med eiendomsutviklerne Olav Sæbø og Magne Sundve. Foto: Kristine Thorsen Eikeland.

To engasjerte eiendomsutviklere har bygget Haugesunds mest miljøvennlige bygg. Interesserte leietakere stod i kø for å få plass allerede før bygget stod ferdig. Her kan matpausen nytes i grønne omgivelser på takterrassen, i godt selskap med både flaggermuskasser og bikuber.

Tekst: Amedia

– Miljøsertifisering er en forventning man vil stille til næringsbygg i fremtiden, forteller kredittsjef i Haugesund Sparebank, Paal Nebylien.

Vi møter Paal utenfor det nye BREEAM-sertifiserte bygget i Kirkegata 132, sammen med eiendomsutviklerne Olav Sæbø og Magne Sundve.

Hele fasaden er dekket av solcellepaneler i flotte grønne farger. Magne viser stolt frem inngangspartiet, som består av murstein fra det forrige bygget som stod her. Hver eneste stein er møysommelig pusset og fikset opp.

Akkurat det gjenspeiler selve grunntanken til Sæbø og Sundve. Bærekraft handler om holdningsendring, og en helhetlig tilnærming. Da blir det viktig å ta vare på alt fra murstein til flaggermus på byggeplassen.


UNIK HAGE: 
Hagen er utarbeidet av økolog og representerer den lokale floraen. Det er også satt opp bikuber og flaggermuskasse. Foto: Kristine Thorsen Eikeland

“The sky is the limit”

– Miljøsertifisering er en holdningsendring. Allerede før man kjøper en tomt bør man tenke på hva samfunnet er tjent med, og hva man skal bruke den til? Hva blir viktig for samfunnsutviklingen og byutviklingen? Det er ikke penger og fortjeneste som skal stå i fokus. Miljø, økonomi og sosiale forhold er faktorer som bør være likeverdig oppfylt, påpeker Olav.

Han beskriver at holdningene i byggebransjen nå er i endring.

–  Holdningen i byggebransjen har vært at “the sky is the limit”. Slik kan vi ikke tenke lenger. Den epoken er over.  Det blir slutt på jordens ressurser, og vi må bygge for en bærekraftig fremtid. Det vil komme stadig flere miljøkrav fra EU og bankene i forhold til finansiering. Vi ønsker med dette bygget å inspirere andre ved å vise at det går an å få til mye.

«Miljøsertifisering er en holdningsendring. Allerede før man kjøper en tomt bør man tenke på hva samfunnet er tjent med, og hva man skal bruke den til?»

Olav Sæbø, eiendomsutvikler
ETTERSPURT MILJØVENNLIG BYGG: Lokalene var allerede utleid før byggestart. Foto: Kristine Thorsen Eikeland

Høyere markedsverdi og leieinntekter

Det er tydelig at disse to har et stort engasjement for miljøet, og både Magne og Olav har utdannet seg til å bli BREEAM-konsulenter.

BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosessen.

Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg har høyere markedsverdi og leieinntekter, reduserte driftskostnader, bedre brukertilfredshet og lavere økonomisk risiko.

Dette kan Magne og Olav bekrefte.

–  Vi kunne leid ut bygget flere ganger, med tanke på etterspørselen. Det er et økende fokus på miljø og bærekraft blant leietakere. Offentlige instanser er i større grad pålagt å benytte seg av miljøsertifiserte kontorbygg, og vi ser at dette også blir mer og mer aktuelt for det private næringslivet. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som leier om at de trives svært godt, forteller Magne stolt.

OPPTATT AV GJENBRUK: Inngangspartiet består av murstein fra det forrige bygget som stod her. Hver eneste stein er møysommelig pusset og fikset opp. Foto: Kristine Thorsen Eikeland

«Vi kunne leid ut bygget flere ganger, med tanke på etterspørselen. Det er et økende fokus på miljø og bærekraft blant leietakere.»

Magne Sundve, eiendomsutvikler

Dette er BREEAM-sertifisering:

 • BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.
 • BREEAM-NOR er den norske tilpasningen.
 • Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosessen.
 • Sertifiseringen baserer seg på de ni kategoriene helse- og innemiljø, arealbruk, økologi, energi, transport, vann, materialer, avfall og forurensing.

En god samarbeidspartner

Både Olav og Magne er takknemlig for samarbeidet med Haugesund Sparebank.

– Haugesund Sparebank har vært en viktig, god og seriøs samarbeidspartner for oss. Sammen får vi til mye bra. Vi kunne ikke fått det bedre en annen plass. Den lokale tilhørigheten gjør at vi har en trygg og god relasjon, og det er kortere beslutningsveier. Banken har stort fokus på bærekraft og har vært positive til prosjektet fra dag én, påpeker Olav.

Kredittsjef Paal Nebylien fremhever at det vil bli vesentlig for banken å støtte miljøsertifiserte byggeprosjekter fremover, og at det vil komme flere krav om dette. En god ESG-strategi (Environmental, Social Responsibility, Governance) blir stadig mer viktig for bankene, da risikoen øker for bedrifter som ikke er bevisste på disse faktorene. Dette er innarbeidet i Haugesund Sparebank sine kredittprosesser.

–  Det vil være gunstig for kunder som tenker bærekraft – noe som igjen vil påvirke betingelsene. Bygget i Kirkegata er et godt eksempel på fordelene ved å miljøsertifisere. Her kunne utbyggerne vise til utleide lokaler allerede før byggestart, forteller Paal.

«Haugesund Sparebank har vært en viktig, god og seriøs samarbeidspartner for oss. Sammen får vi til mye bra.»

Olav Sæbø, eiendomsutvikler

Den menneskelige kapitalen

Nebylien er imponert over hva Olav og Magne har fått til, og forteller at det betyr veldig mye for Haugesund Sparebank å ha slike kunder. Banken heier på initiativ som inspirerer andre til å ta steget mot en grønnere fremtid.

– Vi hadde sett hva Olav og Magne fikk til med det første lavenergibygget de bygget. Det nye bygget var et enda større og dyrere prosjekt, men desto mer ambisiøst i forhold til miljøkrav. Utbyggerne og banken har samme intensjoner. Vi ønsker alle å gå foran som gode forbilder på Haugalandet. Vi som bank er opptatt av den menneskelige kapitalen. Det betyr at vi vil bidra til et godt og trygt lokalsamfunn hvor det er bra å bo, leve og jobbe. Derfor ønsker vi å støtte opp om slike gode initiativ som baner vei for andre, og bidrar til positiv byutvikling, fremhever han.

EN GOD SAMARBEIDSPARTNER: Haugesund Sparebank ønsker vi å støtte opp om slike gode initiativ som baner vei for andre, forteller kredittsjef Paal Nebylien. Foto: Kristine Thorsen Eikeland

«Vi som bank er opptatt av den menneskelige kapitalen. Det betyr at vi vil bidra til et godt og trygt lokalsamfunn hvor det er bra å bo, leve og jobbe. Derfor ønsker vi å støtte opp om slike gode initiativ som baner vei for andre.»

Paal Nebylien, kredittsjef i Haugesund Sparebank

Lønner seg enormt

Olav Sæbø og Magne Sundve er svært fornøyd med det ferdige bygget. Hovedkjennetegnet ved prosessen er at de har gått ned i detaljene, og tatt hensyn til hver millimeter.

Alt er nøye planlagt. Et eksempel er gravemaskinene på byggeplassen, som gikk på miljødiesel. Materialene fra riveprosessen er enten resirkulert, gitt bort eller gjenbrukt. De nye materialene er miljøvennlige og kortreiste.

– Solcellepanelene var en tung investering, men vi ser nå at med høye strømpriser så lønner det seg enormt, forteller Magne.

Vannanlegget er det første anlegget i regionen som tar overvann fra regn via et fordrøyningssystem på taket. Derfra pumpes det sakte ut på det kommunale nettet. Toalettløsningen er også miljøvennlig ved at den fungerer som et vakuumsystem.

– Denne toalettløsningen var et valg fylt av motstand, men vi tok risikoen selv. Resultatet er at vi bruker en brøkdel av vannet i forhold til vanlige system, opplyser Olav fornøyd.

Hagen på taket er de spesielt stolte av.

– Den er utarbeidet av økolog. Det er blitt fantastisk flott der oppe, med et planteliv som er inspirert av den lokale floraen. Biene har også fått sitt eget tilholdssted, og kanskje blir det egenprodusert honning i kantina etterhvert. Flaggermusen som bodde her før vi begynte å bygge har fått et eget hjem, forteller Olav.

«Solcellepanelene var en tung investering, men vi ser nå at med høye strømpriser så lønner det seg enormt.»

Magne Sundve, eiendomsutvikler

Menneskene må trives

Leietakerne i Kirkegata 132 er også strålende fornøyde.

– De skryter blant annet av god ventilasjon og hagen, samt lysforholdene med tilgang til både godt daglys og solavskjerming. Nærhet til offentlige tilbud og kollektivtransport er også viktig med tanke på miljø og trivsel. Dette er leietakere som har lagt en bærekraftig fremtid inn i sin strategi. De har vært med i prosessen fra starten av, og ser ting i en større sammenheng. Det blir stadig viktigere å kunne få være med på å utforme sin egen arbeidsplass og føle eierskap til miljøkonseptet. Menneskene må trives på arbeidsplassen, og det gjør de her, avslutter Olav Sæbø smilende.


MENNESKENE MÅ TRIVES PÅ AREIDSPLASSEN: 
Eiendomsutvikler Olav Sæbø ønsker å være med på å bygge for en bærekraftig fremtid. Foto: Kristine Thorsen Eikeland.

«Dette er leietakere som har lagt en bærekraftig fremtid inn i sin strategi. De har vært med i prosessen fra starten av, og ser ting i en større sammenheng.»

Olav Sæbø, eiendomsutvikler

Dette gjør bygget unikt:

 • Materialene fra riveprosessen er enten resirkulert, gitt bort eller gjenbrukt.
 • Hagen er utarbeidet av økolog og representerer den lokale floraen. Det er også satt opp bikuber og flaggermuskasse.
 • Solcellepaneler står for byggets strømproduksjon.
 • Bygget har et stort innslag av tre i bærende konstruksjoner og dekker. Dette gir bygget et lavt CO2 avtrykk.
 • Toalettløsningen er miljøvennlig ved at den fungerer som et vakuumsystem, og bruker en brøkdel av vannmengden sammenlignet med ordinære systemer.
 • Dagslys og solavskjerming er nøye planlagt i forhold til trivsel, miljø og reduksjon av kunstig lys.
 • Alle materialer er miljøvennlige, og fri for skadelige avgasser.
 • Det er lagt opp til egen inngang og parkering for syklende i garasjen.
 • Bygget har behovsstyrt ventilasjon med trådløs sensor styring.
 • Bygget har 4 energibrønner som forsyner et lavtemperert varmeanlegg.