Tiril Fjeld, daglig leder av Haugaland Næringspark.

Vi i redaksjonen har valgt å overrekke Bra-jobba utmerkelsen til Tiril Fjeld, daglig leder av Norges største ferdigregulerte næringsområde, Haugaland Næringspark. 

Siden 2019 har Tiril jobbet aktivt med å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og industriaktører i regionen. Nylig kunne hun meddele at battericelleprodusenten Beyonder nå velger å etablere seg i Haugaland Næringspark. Som den første store industrisatsingen, indikerer dette en ny fase for næringsparken.  

Tekst og foto: Ingrid Elise Eriksen

– Vi har i mange år jobbet med denne typen industriaktører. Batterindustrien er spesielt interessant fordi de er en del av den nye energiomstillingen Europa står ovenfor. I tillegg bringer det med seg mange arbeidsplasser, og gir mye ringvirkninger lokalt, sier Tiril Fjeld, daglig leder for Haugaland Næringspark.

Haugaland Næringspark er eid av de fem kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn. Med eget havneanlegg og dypvannskai, og 5000 dekar tilpasset akkurat dette formålet, står Haugaland Næringspark nå klare for å ta imot den nye batterifabrikken. 

– Første byggetrinn er forventet ferdigstilt i 2025. Deretter vil det trinnvis bygges ut i takt med kommersielle avtaler. Vi vet at det allerede er stor etterspørsel etter typen battericeller Beyonder produserer, så vi har spennende tider i vente, sier hun.

Den nye fabrikketableringen er ikke bare positiv for Haugalandet, men også for hele Vestlandet og Norge generelt. I første trinn vil det være snakk om 500-600 arbeidsplasser, og fullt utbygd opptil 2000 arbeidsplasser. I tillegg kommer all aktivitet under byggeperioden, og en rekke potensielle etableringer av underleverandører innenfor samme industrikjede.

– Det vi gjør nå er med på å sikre arbeidsplasser for de kommende generasjonene som skal bidra til verdiutviklingen på Haugalandet. Arbeidsplasser innen teknologi og fremtidsrettet industri vil gjøre oss til en attraktiv region å jobbe og bosette seg i, sier Tiril.

Med store forventninger til fremtiden, legger ikke Tiril skjul på at det fremdeles er mye arbeid som gjenstår.

– Et så stort prosjekt gjør seg ikke selv. Vi synes det er veldig kjekt at hele regionen ønsker Beyonder velkommen, er engasjert og ønsker å bidra. Dette er et fellesprosjekt for oss alle, sier hun.  

– Vi har vært i dialog med flere store, både norske og internasjonale aktører som ser fordelen med å etablere seg hos oss og tett på Beyonder. Mange av dem hører til batgteriverdikjeden, men det er også en hel del som tilhører helt andre industrier – så her er det bra at vi har så store områder ferdigregulert, legger hun til. 

Oppsummert er Haugaland Næringspark posisjonert for verdensmesterskapet om kraft- og arealkrevende industrietableringer innen de nye og fremtidsrettede næringene.