Ansatte i Tavo AS har det kjekt på jobb. Fra venstre: Didrik Aidan Lanton, Victor Mettenes, Emma Margit Askø (daglig leder) og Nathalie Stange. 

Det ligger store fordeler i bærekraftig omstilling. Dette er spalten som synliggjør bedriftene på Haugalandet som er i gang!

Teknisk leder i selskapet, Morten Anders Hansen, forteller oss om hvordan de jobber med bærekraft.

-Vi leverer blant annet miljøvennlige og holdbare produkter til å merke opp skoler, barnehager, lekeplasser og parkeringsplasser, sier han.

Hva betyr bærekraft for deres bedrift/bransje?

Det betyr å legge om til å bruke elektroniske kjøretøy der vi kan, endre fra standard vegmerking produkter til mer miljøvennlige og holdbart produkter, passe på gjenbruk av utstyr og materiell og sist, men ikke minst resirkulering.  Alt av utstyr blir resirkulert i rett kategori.  Dette hjelper oss med å nå vårt klimamål og holde oss miljøbevisst på hva vi forbruker. I tillegg er dette godt for økonomien vår – Siden vi leverer så mye metall og el-retur inn til resirkulering. 

Hva konkret har dere gjort i bærekraftarbeidet så langt?

Vi har inngått avtaler med forskjellige leverandører angående resirkulering. Vi sørger for å alltid ha de mest miljøvennlig og holdbare produktene. 

Hva er de største utfordringene med å jobbe med bærekraft?

Å få solgt det inn, for å være ærlig. Å komme med produkter, tjenester og løsninger som er dyrere enn det de andre rundt har. Selv om vi er i et grønt skifte nå. så er det ikke så lett å få solgt inn i markedet til tider. 

Hva er de beste erfaringene med å jobbe med bærekraft?

Å se selv og oppleve hvor enkelt det egentlig er å være bærekraftig. 

Hvordan forener dere bærekraft og lønnsomhet?

Det går så og si hand i hand hos oss, uten lønnsomhet i bærekraft så hadde det ikke gått rundt. Så enkelt er det.