Samfunnskontakt for Høgskulen på Vestlandet, Frank Krogh Kongshavn om universitetsbyen Haugesund.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) søker om å bli universitet i 2023. Hva innebærer det for campus Haugesund og regionen vi er den del av?

Å bygge det nye profesjons- og arbeidslivsrettede universitetet på Vestlandet gir mange muligheter, både for HVL og samfunnet rundt oss. Fra et overordnet perspektiv handler det om å løfte kvaliteten på kjernevirksomheten vår. Med fem campuser langs norskekysten, fordelt på to usedvanlig verdiskapende fylker, utvikler vi anvendt og praksisnær kunnskap i tett samarbeid med det regionale arbeidslivet. Universitetsambisjonen i seg selv gjør oss bedre rustet til å utdanne etterspurte kandidater og drive forskning på høyt internasjonalt nivå.

Å bli universitet har også noen praktiske fordeler. Vi vil blant annet få større selvråderett. Kort fortalt betyr det at vi enklere kan gjøre endringer i studieporteføljen, tilpasset fremtidens kompetansebehov. Det vil gi oss en større plass ved bordet når nasjonale beslutninger for sektoren tas, og vi får innpass i mer eksklusive nettverk verden over.

Det som er mer usikkert, er hvorvidt det vil påvirke Haugesund og Haugalandet. Er vi i stand til å utnytte potensialet i at regionen får et universitet, og på hvilken måte bidrar vi til å realisere det? HVL tar mål av seg å være en katalysator for regional utvikling, men det forutsetter et arbeidsliv som ønsker samarbeid – for eksempel gjennom å tilby praksisplasser, melde inn studentoppgaver eller ta initiativ til forskningsprosjekt.

Det er hevet over tvil at innovasjon og kompetanse spiller en nøkkelrolle for å løse de utfordringene Norge og verden står overfor. Men jeg vet ikke om vi fullt ut forstår kraften i at en av landets største utdanningsinstitusjoner ligger på Haugalandet. Jeg håper det ikke er noe vi tar for gitt, eller tenker at det ikke angår oss.

HVL teller rundt 17.500 studenter og nær 1.900 ansatte. Hvert år uteksaminerer vi om lag 4.500 kandidater som er klare for arbeidslivet, og tett på 80 prosent blir værende på Vestlandet. Gjennom våre 44 bachelorgrader, 36 mastergrader, fem doktorgrader, samt et stort antall etter- og videreutdanninger, sørger vi for at kommunene i vårt nedslagsfelt leverer bedre tjenester og at regionalt næringsliv får tilgang på høyt kvalifiserte arbeidstakere. Ferske tall fra World University Rankings viser at HVL rangerer høyere enn flere norske universiteter på forskning og publiseringspoeng.

Campus Haugesund er en viktig årsak til disse resultatene. Samtidig kan vi dra veksler på internasjonale kompetansemiljøer ved campusene våre i Bergen, Stord, Førde og Sogndal. Det burde gjøre oss stolte, og det burde generere nysgjerrighet for hvordan det treffer din virksomhet. Utnytter du mulighetene det åpner for, og tar du nok eierskap til at Haugesund skal bli en universitetsby?

Dersom du dveler ved disse spørsmålene, inviteres du herved til å ta kontakt.

Frank Krogh Kongshavn,
Samfunnskontakt
Høgskulen på Vestlandet