Teknisk Salgssjef Fredik Faye og Forretningsutvikler Helge Rasmussen fremfor en av deres mest spektakulære landbaserte prosjekter, Andfjord Salmon. Her hadde HighComp all engineering, produksjon og installasjon.

Landbasert oppdrett er i vinden som aldri før, og det som en gang fikk nordmenn til å rynke på nesa, har blitt en av de raskest voksende trendene verden over. Den økende etterspørselen etter bærekraftige komposittløsninger har gjort at det Bokn-baserte selskapet HighComp, nå står foran en stor vekstfase.

Tekst: Ingrid Elise Eriksen Foto: Privat

– Pandemien og nedstengning av samfunnet har medført et enormt fokus på selvforsyning og matsikkerhet. Vi er heldige som får lov til å jobbe med et av de mest bærekraftige proteiner produsert av mennesker, og det gjør at vi tiltrekker oss flere kunder både i Offshore-sektoren og akvakulturindustrien, sier Helge Rasmussen, forretningsutvikler i HighComp.

HighComp, som er et datterselskap til CSUB, er en ledende utvikler og produsent av optimaliserte komposittløsninger til både land- og vannbaserte oppdrettsanlegg. Fordelen med komposittkarene er at de i motsetning til de vanlige betongkarene, etterlater et mye lavere CO2-avtrykk, og har en kortere byggetid.

Stor eksportvekst

Det er mye som tyder på at det globale akvakulturmarkedet i større grad vil ha nytte av optimaliserte karløsninger i fremtiden. I en undersøkelse gjort av FAO, estimeres det at nærmere 62 prosent av sjømatkonsumet i 2030 vil komme fra havbruk. 

I løpet av de siste årene har HighComp hatt flere milepæler i eksportsatsingen. Nylig signerte selskapet en kontrakt med den islandske aktøren, Landeldi, og de har tidligere levert oppdrettskar til både Grieg NL i Canada, og Proximar Seafood i Japan. 

– For å kunne møte den veksten som vi ser kommer, må vi øke bemanningen. Det er mange faktorer som trekker i samme retning, og vi føler oss godt posisjonert for videre vekst, sier Rasmussen.

Produksjon på Bokn av HighComps patenterte, åttekantede fisketankkonsept.

Ansetter i alle disipliner

I dag sysselsetter selskapet nær 250 mennesker, fordelt på de tre lokasjonene Bokn, Arendal, og Klaipeda i Litauen. Som følge av kommende eksportsatsinger, både i USA og De forente arabiske emirater, samt en økt etterspørsel etter komposittprodukter, vil det bli satt i gang en ansettelsesprosess hos alle fabrikkstedene. Dette gjelder for alle disiplinene i  selskapet – alt fra engineering til produksjonsmedarbeidere og prosjektledere.

– Vi setter snart i gang med et automatiseringsprosjekt for å rasjonalisere produksjonen vår og en del andre komponenter. Dette gjør at vi i nær fremtid vil trenge flere høykvalifiserte CNC-operatører, sier Fredrik Faye, Teknisk salgssjef i HighComp.