Tekst: Elisabeth Lie Nilsen, Leder – NAV marked, Nord-Rogaland.

Dagens konferanse heter OMRIGG! Om OMRIGG sier Næringsforeningen blant annet at:  «Vi har stanget mot storm og uvær. Og snudd skuta mot nye eventyr. Vi vet hva omrigg er. Omrigg er tankesett. Omrigg er visjoner. Omrigg er handlekraft. Vi står foran store utfordringer. Og vi ser allerede hvordan haugalendingen rigger seg for endring. Hvordan industriledere, gründere, handelskvinner og – menn griper tak i roret og vrenger skutene mot mulighetenes marked der framme.» 

Dette syns jeg rett og slett er veldig inspirerende ord, og jeg blir rett og slett litt giret av å lese det!  Får lyst til være med på det jeg også! 

Og så slår det meg jo veldig, at dette «Omrigget» nettopp er det vi i NAV jobber mye sammen med folk om. For OMRIGG gjelder jo ikke bare for bedrifter? Det samme må jo gjelde for enkeltmennesker også? Eller gjør det det? En bedrift er jo ikke noe uten enkeltmenneskene i dem?  

Men hva tenker vi da om andre mennesker? Spesielt mennesker vi ikke kjenner? Når noen har gått på en smell, blitt nedbemannet pga. konkurs eller oppsigelser?  Eller noen som ramlet ut av arbeidslivet fordi de ble syke, eller måtte omstille seg pga. endringer i bransjen eller yrket de hadde? Eller har måttet komme her som flyktninger eller arbeidsinnvandrere fra andre land som er en del annerledes enn våre? 

Tenker vi de samme positive tankene på personnivå? Eller er det kanskje slik at vi uten å tenke oss om, har litt mer holdninger til folk som har måtte være ute av arbeidsmarkedet en tid? Eller litt skepsis til folk som helt har skiftet beite i voksen alder og tatt ny utdanning? Eller som kommer til oss som flyktninger og har yrkeserfaringer som kanskje ikke er helt like våre egne? 

Nei, jeg vet jo ikke dette helt sikkert. Og nå skal jeg vokte meg vel får å ilegge leseren stygge holdninger og tanker om andre – det vil jeg på ingen måte!  Men dette er noe som vi likevel opplever en god del av. At mennesker som har vært innom NAV en tid, blir tillagt egenskaper ut fra dette? I stedet for å ha OMRIGG-tankegods om dem!? 

Personlig så liker jeg veldig godt å treffe mennesker som har vært ute en vinternatt før. Folk som har opplevd å falle, og har klart å reise seg igjen. Som har tabba seg loddrett ut, gjort feil – men gått tilbake og ryddet opp. Som har stått i stormen, nesten gått ned med skuta, men likevel har klart å svømme i land.  Ja, jeg antar du skjønner hvor jeg vil.  

La oss være med å ha de samme gode holdningene til OMRIGG hos mennesker, som næringsforeningen har til bedriftene!  

Vi har sett mange ganger at dette til og med er en veldig god forretningsidé! At når man får inn personer fra helt andre yrker og med andre bakgrunner og egenskaper enn de man hadde i bedriften fra før – ja, da oppstår det ofte veldig bra ting! Godt arbeid med inkludering og mangfold er god butikk både for individ, bedrift og samfunn.

Så når bedriftene deres nå lager bærekraftstrategier på å redusere miljøutslipp og slike ting, så håper jeg dere også legger inn ett kapittel om bærekraftig rekruttering. Mange av bærekraftsmålene har jo med å inkludere enda større deler av samfunnet vårt i arbeidslivet. Så la oss gjøre bruk av de menneskene og de ressursene vi har tett på oss. De som har måtte tatt større OMRIGG i livene sine. Eller som trenger hjelp av bedriftene deres til å gjennomføre nye OMRIGG for å komme på ny stø kurs! 

Vi i NAV sitter i alle fall klar til å jobbe sammen med dere for å få dette til. 

For å avslutte med næringsforeningens ord… 

Frykter vi? Nei, vi peiser på! Vi har gjort det før, og vi skal gjøre det igjen! Vi skal la oss inspirere til samhandling, nytenkning og gjennomføring! 

Håper jeg hører fra deg, så vi får OMRIGGET enda litt mer.