Navn, stillingstittel og arbeidsgiver
Hans Kristian Torske, Kunderådgiver klynger & Bedriftsnettverk, Innovasjon Norge

Arbeidssted og antall år i stillingen
Stavanger/Haugesund – 7 år

Hva går jobben din ut på? Hva er arbeidsoppgavene dine?
Jeg er regional klyngerådgiver, det vil si rådgiver og sparringspartner for næringsklyngene vi har i Rogaland. Hensikten med klynger er å sammen løse komplekse utfordringer som den enkelte bedrift ikke kan løse på egenhånd, samt å redusere risiko og gi medlemmene vekst og konkurranseevne. Både bedrifter, gründere, investorer, kunnskapsaktører og offentlige aktører kan være med. Min jobb er å sparre med klyngene om hvordan de best kan utvikle seg og utnytte potensialet sitt og prosjektene sine. Jeg legger også til rette for erfaringsdeling mellom klyngene på alle nivåer regionalt og nasjonalt.

Hva motiverer mest med jobben din?
Gode suksesshistorier fra klyngens bedrifter som lykkes med å skape vekst gjennom gode samarbeidsprosjekter. Jobben er utrolig kompleks og variert. Det at jeg kan sitte både i Haugesund og i Stavanger gjør at jeg kan være fleksibel ovenfor de kunder jeg har.

Hvor ligger de største mulighetene for bedriftene du jobber for fremover?
Mulighetene ligger når selskap skal inn i nye markeder enten hjemme eller ute der en skal løse ulike utfordringene som markedet etterspør. Det å engasjere seg i en klynge er en mulighet til å knytte kontakt, skape tillit og ikke minst se på nye innovative samarbeid mellom aktører fra ulike kunnskapsfelt.

Norge har sin styrke i komplekse digitale løsninger, og grønne digitale løsninger er etterspurt ute i verden. I tillegg vil det by seg muligheter når Offshore vind gjennom innovative samarbeid om nye komplekse løsninger skal bli mer kostnadseffektive.

Les mer om hva Innovasjon Norge gjør på www.innovasjonnorge.no. Her kan kundene raskt komme i kontakt med rådgivere i hele Norge.