VIKTIGE AKTØRER I AKTIO NÆRINGSPARK: F.v. Odd Jostein Askeland (MC), Harald Lundegaard (MC) ,Odd Tungland (Lauvtre), Geir Amundsen (D Miljø7Gree), Erlend Skogland Amundsen (D Miljø), Arvid Grimstvedt (Aktio), Tor Sten Laudal (Rustfri), Kjetil Andersen (Rustfri), Judith Ferkingstad (Klv), Kristina Tveita (KLV), Tiina Vormestrand (Level Mat), og Sidsel Øxnevad (Haugaland Idrettsbarnehage).

Haugesund har fått en ny næringspark som allerede er smekkfull av aktivitet. Og den velrennomerte attføringsbedriften Haugaland Industri i Industrigata har fått et nytt liv, et nytt navn og nye «naboer».  

– I likhet med alle andre tiltaksbedrifter her i landet har vi vært nødt til å tilpasse oss nye rammebetingelser fra NAV. Vi har vært nødt til å omorganisere oss for å rendyrke rollen som tiltaksarrangør som vår primære virksomhet og bygge opp vanntette skott mellom oss og tilknyttede virksomheter. Staten skal ha mulighet til å kontrollere at det ikke forekommer subsidiering mellom tiltak og/eller annen virksomhet. Subsidiering skal ikke forekomme mellom de enkelte tiltakene. Subsidiering skal heller ikke forekomme fra attføringsvirksomheten til annen virksomhet, forklarer adm. direktor Arvid Grimstvedt. 

Summen av nye bestemmelser er lengre enn som så. De nye kravene har uansett endt opp med at tradisjonelle Haugaland Industri nå er omdøpt til Aktio Kompetanse. AS. Eiendommen i Industrigata eies av Aktio Eiendom AS. Over det hele er det etablert et holdingselskap som heter Aktio AS – og som også eier Haugaland Idrettsbarnehage AS og MC-butikken AS som selvstendige selskaper. 

–Det har vært en krevende prosess, men nå er vi for lengst i mål, smiler Grimstvedt. Da tenker han også på jobben som er gjort med å fylle opp frigjorte lokaler med nye leietakere. Hele den gamle eiendommen til den kommunale attføringsbedriften framstår i dag som en næringspark som rommer et mangfold av virksomheter. Nye, nære naboer i Industrigata 10-12 er nå:

Level Mathuset AS
KLV Stålindustrier AS
Ditt Miljø AS
Gree Norge AS
OTU Holding/Norsk Lauvtre
Rustfri AS

Til sammen har godt 86 arbeidstakere nå fått sin arbeidsplass i den nye næringsparken på forbindelsesveien mellom Spannaveien og Karmsundsgata sør i Haugesund. 

– Jeg synes at vi har fått sammen et spennende bedriftsmiljø som kan ha gjensidig glede av hverandre i årene som kommer, sier Arvid Grimstvedt.

 Selv har han som virksomhetsleder kommet seg gjennom den kraftige omleggingen med egen bemanning så å si intakt. De var 44-45 da omleggingen startet. I dag er de 43. Han er stolt av det. Han er dessuten svært glad for den endringsviljen som også hans eier, Haugesund kommune, har vist underveis i omleggingen. Styret, med styreleder Tønnes Tønnesen i spiss, har sørget for at kommunen har vært med på laget i alle faser av omorganiseringen. 

Som attføringsbedrift har Haugaland Industri gjort seg bemerket med svært gode resultater når det gjelder å gi deres brukere et godt grunnlag for overgangen til ordinært arbeid. Når vi spør ham om den omleggingen som nå har skjedd svekker deres evne til å fortsette å oppnå gode resultater, svarer han:

– Nå kan vi i enda sterkere grad konsentrere oss om hovedoppgaven vår. Vi har også fått flere nye kontaktflater med ekspansive bedrifter i vårt nærmiljø. Jeg har en god følelse av at denne omleggingen vil løfte oss videre som tiltaksbedrift.

Nå er han også blitt koordinator for en hel næringspark. Hva han klarer å utvikle også i den rollen, får tiden vise. Han er en næringslivsleder som viser at han aldri står stille lenge om gangen.