Da rørleggerfirmaene Karsten Bjelland AS og Sig Halvorsen i mars i år slo seg sammen med Teqva-konsernet, og ble til Teqva Haugesund, ble de den største rørentreprenøren på Haugalandet med sine vel 50 ansatte.

Teqva-gruppen er et bunnsolid konsern med over 800 ansatte og hadde i fjor en omsetning på 1,4 milliarder kroner.

Også Rønning Elektro og Energi & Miljø, hører inn under samarbeids-paraplyen og gjør Teqva Haugesund til regionens mest slagkraftige selskap innen rør, ventilasjon, automasjon og elektro.

-Vi ble dobbelt så store og dobbelt så gode, smiler Alf Kristian Kvalevåg, som er daglig leder i Teqva Haugesund. Samme stilling hadde han i Karsten Bjelland A/S i over ti år, men mente tiden nå var helt korrekt til å «ruste opp».

”Vi var for store til å være små, og for små til å være store. Vi stod foran et veiskille.”

– Med sammenslåingen har vi gjort de nødvendige grepene for å møte framtiden, samt sikre og skape nye arbeidsplasser. Med Teqva-konsernet i ryggen er vi klare for de store oppdragene, samtidig som vi også styrker oss på service-markedet og dobler kapasitetene, sier Kvalevåg.

Godt omdømme 

Både Sig Halvorsen AS og Karsten Bjelland AS klinger godt i folks ører, og har et solid omdømme. Selv om begge selskapene nå får ny logo, betyr det på ingen måte et farvel til de trofaste gamle kundene, TVERT IMOT!!!

-Vi skal å bygge videre på «vårt gode navn og rykte». Vi ønsker å serve både bedrifts- og privatkundene våre enda bedre. Nå blir vi flere rørleggere på service og skal fortsatt ta godt vare på kundene våre. Både eksisterende og nye. Vi har hyggelige og dyktige fagfolk som «fikser alt» og er kjekke å samarbeide med, mener Kvalevåg.

Daglig leder Alf Kristian Kvalevåg er fornøyd med den nye sammenslåingen.

Fagmessig fortrinn

Kvalevåg mener sammenslåingen gir både fagmessige og driftsmessige fordeler.

– Rørleggerne våre kommer inn i et større fagmiljø og får bedre muligheter til å spisse sin kompetanse. I tillegg får vi nå flere prosjektledere som kan være med å spille hverandre gode. Men like viktig er det å ta vare på det gode arbeidsmiljøet fra de to bedriftene, slik at folkene våre trives og kan jobb godt sammen i et utfordrende miljø, sier Kvalevåg

Teqva er gode på planlegging, prosjektering og gjennomføring av totaltekniske entrepriser og service for store aktører innen bolig- og næringsbyggutvikling. Samtidig har selskapet, som gruppe og hver enkelt bedrift for seg, lange tradisjoner for levering av tjenester til både private og offentlige byggherrer. 

Teqva kommer til å bli en sterk utvikler på boligprosjekter og næringsbygg i framtiden, og en god samarbeidspartner i privatmarkedet.