Ny ressursgruppe skal inspirere bedrifter til å ta i bruk ny teknologi. Ressursgruppen «Teknologi i praksis» har som mål å øke næringslivets kjennskap til fordeler tilknyttet bruk av ny teknologi i arbeidshverdagen, og inspirere til teknologisk nyvinning – i første omgang, gjennom en halvdagskonferanse i Edda Kino, 21. april.

Tekst: Lars Lindtner

Ressursgruppen Teknologi i praksis skal inspirere bedrifter på Haugalandet til å ta i bruk ny teknologi. Medlemmer i gruppen, fra venstre: Anette Haaland (Bouvet), Jannicke Kvarven (Cegal SYSCO), Lars Lindtner (Næringsforeningen Haugalandet), Thore Tollevik (Webstep), Bergitte Tønnesen Andersen (CGI), Peder Kirkegaard Madsen (ATEA), Anne Kristin Helgeland (Rogaland Ressurssenter), Frank Krogh Kongshavn (HVL) og Ronny Askeland (Karmsund Havn).Prosjektleder i CGI, Bergitte Tønnesen Andersen er ressursgruppeleder i gruppen. Hun har en klar oppfordring til bedrifter på Haugalandet.

– Det er viktig å tenke på teknologi som et middel, og ikke et mål i seg selv. Her er det mye lavthengende frukt hvor man enkelt kan hente ut betydelige gevinster, uten at man må ha en masse – eller noe overhode – teknologisk kompetanse, sier hun.

Andersen har tidligere vært med på å stable 7 Gullsild utdelinger på beina og er også engasjert i Energirikekonferansen. Hun brenner for å samle folk, spesielt rundt temaet teknologi.

– Noe av det mer givende jeg har fått være med å arrangere de siste årene, er Girl Tech Fest. 100 jenter i 5.klasse blir invitert til en hel dag med teknologisk inspirasjon og lek på folkebiblioteket. Hensikten er å ufarliggjøre teknologi og gi et lite innblikk i hvilke dører teknologi kan åpne. Og akkurat ufarliggjøring og utforsking av muligheter, er jo mye det ressursgruppen her skal bidra til – for de noe eldre aldersgruppene, sier hun.

Teknologi som styrker konkurransekraften

På programmet 21. april finner du blant annet tech-profilen og matematikeren, Silvija Seres. Med tilbakemeldingene hun har fått fra foredragene sine, er det god grunn til å glede seg.

-Vår beste tilbakemelding noen gang, skriver Fagpressen om tilbakemeldingene de fikk etter foredrag av Seres.

På Tech-dagen snakker hun om hvordan bedrifter kan utnytte mulighetene digitalisering tilbyr innen effektivisering, nye forretningsmodeller og bærekraft.

Prosjektleder i Næringsforeningen Haugalandet, Lars Lindtner, er koordinator for ressursgruppen.

-Jeg er heldig som får lov til å samle initiativrike og engasjerte næringslivskollegaer i en slik gruppe. Bidraget til ressursgruppemedlemmene er med på å sørge for at vi alltid greier å følge pulsen til næringslivet, sier han.

-Vi ser frem til Tech-dagen og ønsker å takke Handelsbanken som har blitt med som konseptpartner på denne dagen, avslutter han.

-Handelsbanken har vært til stede på Haugalandet i noen tiår, og har klare ambisjoner om å vokse videre innenfor næringslivssegmentet lokalt. Når vi nå ønsker å være en samarbeidspartner til Næringsforeningen på Teknologidagen, ligger det en erkjennelse av at teknologisk utvikling er en viktig faktor for de fleste bedrifter i konkurransen med andre. Ikke minst gjelder dette i omstilling til en mer bærekraftig virksomhet, en omstilling som mange bedrifter er midt oppe i og som er nødvendig for å møte samfunnets krav på ulike områder. Mange lokale bedrifter er langt framme teknologisk innenfor sine segmenter, og kan dele erfaringer og bidra med kompetanse til andre. Vi ser fram til å møte næringslivet på Haugalandet til en interessant og nyttig Tech-dag 21. april, sier banksjef i Handelsbanken, Ole Henry Slette.