Boattraktivitet handler om å utvikle gode og velfungerende kommuner, der innbyggere, næringsliv og besøkende ønsker å være. Befolkningsutviklingen gir oss en pekepinn på hvordan det står til. Tall fra Telemarksforsking (2020) viser blant annet at Haugalandet har nedgang i antallet innbyggere i aldersgruppen 20-40 år.

Flott natur er dessverre ikke nok

Jeg er i aldersgruppen 20 – 40 år og har nettopp flyttet tilbake til Haugalandet. Viktige forhold for meg var nærhet til familie og vestlandsnaturen.

Og det er flott på Haugalandet, men flott er det ikke. Dersom en skal flytte til naturskjønne omgivelser i distrikts Norge, finnes det flottere fjorder og mer spektakulære fjell. Og været, ja, la oss hoppe bukk over været denne gangen. Det er langt fra nok med havgap, fjorder og fjell for å være en attraktiv region.

Hva skal til for å tiltrekke flere 20-40 åringer?

I jobbsammenheng har jeg flere ganger fått spørsmål om hva som kan gjøres for å tiltrekke flere 20-40 åringer, altså slike som meg. Vanligvis går jeg løs på en lekse om viktigheten av arbeidsplasser i forskjellige valører og med varierte kompetansekrav, kvaliteten på utdanningsinstitusjoner, fritidsaktiviteter, boliger og tomter, infrastruktur og inkludering. Kvaliteten på dette sier mye om attraktiviteten til en bo- og arbeidsmarkedsregion. Jeg går imidlertid sjelden inn på de forholdene som ikke kan påvirkes lokalt, det store bildet vi er en del av.

Sentralisering og glasuren på kaka  

Sentralisering er en tendens som ikke bare er nasjonal, den er global. Sentralisering har foregått i varierende hastighet i flere århundrer. I dette bilde kan det argumenteres godt for at distriktene i Norge har holdt noenlunde stand, spesielt sammenlignet med våre naboland. Årsakene er flere og sammensatte, men ideen om å ta hele landet i bruk og landets naturressurser spiller en sentral rolle.

Jeg vil driste meg til en påstand om at største delen av boattraktiviteten til en region er styrt av ytre krefter – nasjonal og internasjonal politikk og driverne i den globale økonomien. Det resterende kan påvirkes lokalt, la oss si at det kun er glasuren på kaka som kan påvirkes lokalt. Vi må derfor jobbe for at glasuren blir så forlokkende og smakfull som mulig.

Representer regionen med stolthet

Så regionen Haugalandet må jobbe med alle forholdene nevnt over, og det må jobbes godt. Et viktig fortrinn i vår region er et variert og nyskapende næringsliv. Dere i næringslivet representer regionen ute i den store verden. Dere er avgjørende for å tiltrekke kompetansen som regionen trenger og med denne kompetansen kommer også 20-40 åringene. Om næringslivet representer regionen med stolthet, fører dette til interesse utenfra og denne interessen vil bidra til at flere ser gledene ved å bo her. 

Thomas Vestbø,
Mulighetsutvikler i Haugaland Vekst IKS