Å ta ansvaret for planeten vår er viktigere enn noen gang før. Alle kan ikke gjøre alt, men vi kan alle gjøre litt. Haugesund Sparebank tar FNs bærekraftmål på alvor, og lover konkret handling.

Tekst: Amedia innholdsbyrå

BÆREKRAFT: Med tanke på å redde verden. Hvor begynner vi? For mange blir begrepet bærekraft så abstrakt, så stort. Et begrep for festtaler, valgkamper og statsledere. For stort til å passe inn i våre travle liv med flest hverdager.

Hvordan kan vi gjøre bærekraft til noe som alle kan gjennomføre og finne meningen med? Finnes det løsninger som gjør at vanlige folk, foreninger eller for den saks skyld en sparebank kan ta større del i det grønne skiftet? Haugesund Sparebank har bestemt seg, de tar utfordringen.

– Selve sparebankmodellen handler jo om å bygge gode lokalsamfunn og ta samfunnsansvar. Derfor tar vi bærekraft på alvor. Spesielt med tanke på fremtidige generasjoner, sier Lillian Medby hos Haugesund Sparebank.
Sammen med sine like engasjerte kollegaer Kathrine Kittang, Bente Haraldson Syre og resten av banken har de jobbet fram strategien som ligger til grunn når Haugesund Sparebank nå legger ut på en reise hvor bærekraft i stadig større grad skal prege både driften og de ansatte.

Deretter vil det være naturlig å jobbe aktivt for å gjøre hele Haugalandet mer bærekraftig.

8 av 10 vil lære mer om bærekraft
Tre av fire nordmenn sier de er positive til FNs bærekraftsmål og ønsker å leve mer bærekraftig, men mange mangler kunnskap om hvordan de skal få det til i praksis (Norstat). En rapport fra Opinion om forbrukere og bærekraft viser at 8 av 10 nordmenn ønsker å leve mer bærekraftig enn de gjør i dag.

– Informasjonen om disse målene var overveldende og vi så raskt at vi måtte gå grundig til verks, sier Kathrine Kittang.

For å løfte vårt bærekraftsarbeid til nye høyder så vi behovet for en helhetlig prosess. Vi valgte derfor å inngå et samarbeid med rådgivningsselskapet BDO som har vært en viktig sparringspartner gjennom hele prosessen, der vi sammen har utviklet konsepter for å jobbe mer systematisk med bærekraftsmålene, sier Bente Haraldson Syre.

Nå er de klare til å starte
FN har 17 bærekraftsmål. Haugesund Sparebank har plukket ut fire av disse som de vil begynne med. Her har både ansatte, bankens styre, kunder, eiere, politikere og medier kommet med innspill.

– Det viktige har vært å se på hvilke områder Haugesund Sparebank kan ta ansvar for og ha størst påvirkningskraft på lokalt, sier Medby.

Dette er de 4 bærekraftsmålene som er valgt ut:

5. Likestilling mellom kjønnene

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

13. Stoppe klimaendringene

Alle ansatte kurses
I perioden september 2021 – april 2022 vil fokuset være på disse fire målene.

– Vi startet med bærekraftsmål 13, «Stoppe klimaendringene», i september. Alle ansatte kurses gjennom foredrag, workshops og felles aktiviteter, sier Medby.

I slutten av september var alle bankens ansatte engasjert i en stor søppelaksjon i Haugesund. Noe som høyst sannsynlig blir en meningsfull tradisjon i mange år framover.

Søkelyset på miljøvern er ikke noe nytt for Haugesund Sparebank. Siden 2008 har de vært sertifisert som Miljøfyrtårn. Det betyr at banken er mer bærekraftig på områder som transport, avfallshåndtering, energibruk og innkjøp.

– Vi var en av landets første banker som gav tilbud om grønt boliglån. I samarbeid med Haugaland Kraft får kunder tilbud om et rimeligere lån hvis de velger solcellepanel. Målet er å utvikle flere slike grønne produkter som belønner bærekraftige løsninger, sier Kittang.

Vil fremme likestilling
Med flere kvinner i ledende stillinger er Haugesund Sparebank allerede et forbilde når det kommer til likestilling. Med tanke på dette spesifikke målet ønsker banken å sette søkelys på hvilke utfordringer som finnes på Haugalandet.

– Som bank vil vi være bevisst på å bruke vår stilling til å fremme likestilling på alle nivåer i egen virksomhet og samfunnet ellers.

Vil støtte unge arbeidstakere
Bærekraft mål 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst.

– Her vil vi sette søkelys på unge arbeidstakere. Hvordan kan vi være en ressurs for dem? Vi ønsker å jobbe for bærekraftige arbeidsplasser og grønn vekst på Haugalandet. I eget hus vil vi fortsette med å utvikle et trygt og godt arbeidsmiljø.

Vil skape bærekraftige byer og bygder
FN peker på at finansnæringen vil ha en lederrolle for å oppnå bærekraftsmålene. Helt siden 1928 har Haugesund Sparebank vært sentral i oppbyggingen av regionen.

– Det er vi som finansierer næringslivet. Framover vil det stilles stadig strengere krav til oss med tanke på bærekraftige tjenester og finansiering av nyetableringer og nye boliger i privatmarkedet. Årlig støtter vi cirka 150 lag og foreninger, og håper vi kan ha en positiv påvirkning på dem med tanke på å satse bærekraftig. Denne påvirkningen vil helt klart ha størst effekt hvis vi går foran som et forbilde og har alt på stell i eget hus.

For å følge opp bærekraftsmålene og utvikle disse videre søker banken i disse dager etter en bærekraftsansvarlig på fulltid.

– For oss er ikke satsingen med bærekraft et prosjekt med start og slutt. Derfor trenger vi å styrke staben med en person som brenner for saken. Vi har derfor nylig ansatt en bærekraft-
ansvarlig som vil bli en viktig ressurs, både for banken og Haugalandet for øvrig, slutter Syre.

Haugesund Sparebank har vært ute på tur og ryddet gatene. 
En hyggelig og meningsfull tur med gode kollegaer.
Foto: Astrid Hagland Gjerde