Rektorene mener at studieforberedende er svært nyttig for arbeidslivet (fv. Kari Handeland, Ragnhild Aspen Alvsaker og Sveinung Valen)

1.mars er den ordinære søknadsfristen for inntak til videregående skoler her på Haugalandet, og mange tiendeklassinger står nå overfor et viktig valg som er med på å forme deres fremtid. Vi har tatt en prat med Kopervik vgs, Skeisvang vgs og Vardafjell vgs for å få vite mer om hva elevene kan forvente seg dersom de velger et studieforberedende program.

Tekst og foto: Ingrid Elise Eriksen

Ved Vardafjell videregående skole møter vi Ragnhild Aspen Alvsaker, Sveinung Valen, og Kari Handeland. Det de tre engasjerte menneskene har til felles – er at de alle er rektorer ved skoler som tilbyr studieforberedende på Haugalandet.

– Samfunnsmandatet til våre skoler er at gjennom de tre årene elevene går her, skal de bli godt forberedt på videre studier ved høyskoler og universiteter, forteller Sveinung Valen, rektor ved Kopervik videregående skole.

Gjennom et studieforberedende utdanningsprogram, vil en bli gitt det bredeste grunnlaget for videre studier. Det finnes over 1400 studieretninger i Norge. Rektorene presiserer at det er mange jobber i næringslivet som krever en høyere utdanning, og at dette er viktig å ta med seg allerede ved valg av videregående skole.

–  Evnen til å kunne samarbeide, kommunisere, og uttrykke seg godt muntlig og skriftlig er kompetanse som er viktig både i studie- og yrkeslivet, sier Ragnhild Aspen Alvsaker, rektor ved Vardafjell videregående skole.

–  Vi kjenner jo ikke til hvordan arbeidsmarkedet er om noen år, og da er det viktig for elevene at de er i stand til å kunne tilegne seg stadig ny kunnskap, legger Kari Handeland, rektor ved Skeisvang videregående skole til.

Generell- og spesiell studiekompetanse

Når man går på et studieforberedende program, skiller man mellom generell- og spesiell studiekompetanse.

– Alle de studieforberedende utdanningsprogrammene er gode utgangspunkt for videre studier. Mangfoldet i de forskjellige fagene gir samme kompetanse og muligheter til å studere videre etter endt skolegang, sier Sveinung.

Rektorene mener likevel at det kan være lurt å lese seg litt opp på de enkelte studiene en kan velge etter videregående. Noen studier som ingeniør- og medisinstudier krever nemlig en spesiell studiekompetanse utover den generelle studiekompetansen. Dette vil si at man trenger spesielle fagkoder, som vanligvis er snakk om realfag som fysikk, kjemi og matematikk.

Ikke bare teori

I dag har elevene muligheten til å fordype seg innen flere utdanningsprogram som tilbyr både praktiske og teoretiske fag. Musikk, dans og drama, medier og kommunikasjon, kunst, design og arkitektur, idrettsfag, og International Baccalaureate er alle utdanningsprogrammer som gir generell studiekompetanse.

–  Ofte tenker mange at studieforberedende bare er teoretisk, men det stemmer ikke helt. Veldig mange av fagene våre er praksisnære og har stor relevans for videre studier og yrkesliv, som for eksempel markedsføring, rettslære og entreprenørskap. Det er veldig mange spennende programfag man kan velge, sier Ragnhild.

–  Det mange foreldre og elever kanskje ikke er klar over, er at musikk, dans og drama også gir studiekompetanse, legger Kari til.

Fordypningsfag dyrker elevenes interesser

Rektorene opplever at elevene får en naturlig dannelsesprosess både innen det utdanningsprogrammet de går på og fagene de fordyper seg i, samt i det sosiale. Det merkes at elevene trives når de får jobbe med noe de er interesserte i.

– Det som gjelder er å velge det som man selv liker og har interesse for, og at man ikke lar andre styre valget sitt, sier Kari.

I fordypningsfagene får elevene en mulighet til å utfordre seg på de interessene og talentene de har. De får i tillegg smake litt på hva et yrke etter studiene faktisk handler om.

–  Noen av fagene vi tilbyr er nært beslektet med spesifikke yrker, og for elevene er dette en modningsprosess for å finne ut hvilken retning de vil gå videre i, sier Sveinung.

–  Noe av det kjekkeste jeg vet er tilbakemeldinger fra tidligere elever som forteller at det de har gjort på videregående er kjempeviktig for det de holder på med i dag. Det er da vi ser relevansen og overføringsverdien i det, forteller Kari.

Gjør hverandre gode

Samarbeid og det å kunne ta ansvar er viktig å lære seg innen de ulike studieprogrammene.

For eksempel byr idrettsfag på spennende utfordringer som inkluderer idrettsarrangementer og ekskursjoner sammen med de andre elevene i klassen. På musikk, dans og drama har elevene mye ansvar i oppsetning av forestillinger og får utviklet sine kreative talenter, samtidig som de får prøvd seg både bak og på scenen.Mens i medier og kommunikasjon får elevene mulighet til å starte sin egen ungdomsbedrift der de får utfolde sine kreative evner innen film, foto, tekst, og grafisk design. I tillegg får de jobbe praktisk med å etablere sin egen bedrift og kjenne på det å være gründer.

–        Det er veldig inspirerende å se veksten og utviklingen elevene har på de tre årene de går hos oss. Det er alltid vemodig, men samtidig kjekt å kunne sende elever ut i den vide verden, sier Sveinung.

Rektorenes tips til elevene som søker seg inn på videregående skoler

  1. Bruk de mulighetene du har til å skaffe deg informasjon. Snakk med voksne, lærere, foreldre, og rådgivere om hva de tenker og vet, men husk at det er du som skal ta valget.
  2. Vær opptatt av hva du selv liker å gjøre, og ikke tenk for mye over hva vennene dine velger.
  3. Forbered deg på et nytt miljø, vær åpen for å treffe nye folk og skape nye relasjoner.
  4. Husk at det viktigste ikke er karakterene på et vitnemål, men det man lærer på veien, både sosialt, faglig, samarbeid og evnen til kritisk tenkning.