Næringsforeningen Haugalandet ønsker å sette fokus på flinke folk og spennende bedrifter som finnes her i regionen vår.

Navn, stillingstittel og arbeidsgiver
Steinar Liadal, brannforebygger, Haugaland Brann & Redning IKS.

Arbeidssted og antall år i stillingen
Midlertidig kontor på Kopervik Brannstasjon, inntil ny hovedbrannstasjon skal stå klar på Raglamyr høsten 2023. Arbeidssted er hele Haugalandet, bortsett fra Haugesund kommune. Fra Karmøy i sør til Sveio i nord, og fra Utsira i vest til Suldal i øst. Har vært ansatt i stillingen siden august 2008. Først i Tysvær kommune, og siden 1. juli 2018 i HBRE. Blir snart 14 år det….

Hva går jobben din ut på? Hva er arbeidsoppgavene dine?
Fra januar 2020 vedtok Kunnskapsdepartementet navneendring på feierfaget, nå heter det brannforebygger. Dette gjenspeiler i langt større grad det arbeidet vi gjør, feiing er bare en liten del av våre arbeidsoppgaver. Vi jobber i stor grad sesongbetont. I sommerhalvåret har vi fokus på feiing, og vi har alltid fokus på tilsyn og kontroll av fyringsanlegg. Vi driver også i stor grad med veilednings- og informasjonsarbeid i private hjem. Alle disse oppgavene bidrar til å forebygge brann.

Hva motiverer mest med jobben din?
Den største faktoren må selvfølgelig være det forebyggende arbeidet vi gjør, som igjen bidrar til å redusere branntilfeller i de tusen hjem – som jo igjen bidrar til at liv ikke går tapt. Jeg må jo også trekke frem den sosiale biten i vårt arbeid, det er jo ingen som er så mye ute på besøk som det vi er. Vi treffer på alle type mennesker, og de aller fleste av disse møtene er hyggelige. Og som den sosialt utadvendte personen jeg er, er dette også en sterk motivator.

Hvor ligger de største mulighetene for bedriften du jobber i fremover?
Som nevnt over, er det jo alltid å forebygge brann. Vi jobber risikobasert ut mot våre innbyggere, hvilket betyr at vi setter ekstra fokus på utsatte grupper og byggmasse. Å holde et øye med sårbare grupper som ikke klarer å ivareta egen sikkerhet har vi alltid gjort, og intensjonen vår er å nå flest mulig av disse.


Om Haugaland brann og redning IKS
Haugaland brann og redning IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar brannforebyggende arbeid, feiertjenester og beredskap mot brann, ulykker og forurensning på vegne av eierkommunene Suldal, Etne, Vindafjord, Tysvær, Sveio, Bokn, Utsira og Karmøy. Selskapet ble stiftet i 2017 og har cirka 350 ansatte i heltid/deltid fordelt på 20 brannstasjoner. Beredskap ivaretas av deltidsansatte mannskaper med arbeids/bo-sted knyttet opp mot den enkelte brannstasjon i kommunene.