…etter spennende kontrakt tildelt av StatsbyggJobb & Næring-redaksjonen gir denne gangen Bra Jobba-utmerkelsen til Imenco for den spennende ingeniøroppgaven de står foran med å flytte vikingskipet inn i nye lokaler. Ellen Aursland og Rune Bringedal tok imot fruktkorgen og diplomet på vegne av Imenco.

Selskapet skal sikre og flytte vikingskipene fra Oseberg, Gokstad og Tune samt andre høyst verneverdige gjenstander fra det gamle til det nye Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Vikingskipene utgjør kjernen i den norske vikingtidssamlingen, og er de tre beste bevarte vikingskipene i verden.