Noen har gjort endringer som muligens hadde kommet på et senere tidspunkt. Andre har skiftet fokus på ny målgruppe. Jobb & Næring har spurt noen firma på Haugalandet hvilke tanker de har om pandemiåret 2020 og forventninger til 2021.

Ørjan Risanger (Foto: Grethe Nygaard)
Stilling: Daglig leder
Bedrift: HBO Nova Print AS

Hvordan vil du beskrive året 2020 for deres firma?:
Pandemien har fått store konsekvenser for grafisk bransje. På HBO har vi tatt imot alle muligheter som har dukket opp, og gjort noen endringer som kanskje hadde skjedd litt senere om det ikke var for covid-19.
20. mars ble bortimot alle ansatte 100% permittert. I begynnelsen av september var alle tilbake 100%. I mai ble det besluttet å gjennomføre en  fusjon med etikett-trykkeriet Nova Print. Det nye navnet er HBO Nova Print. Samtidig med fusjonen ble det besluttet å investere i en digital etikettmaskin. Denne ble montert i oktober. Vi fikk tilbud om å overta eskeproduksjonen til Profil Emballasje som er eid av Hardangerbestikk. Maskinene ankom produksjonen i Haugesund i november. Omsider er produksjonen av esker i gang. Vi har også fått på plass en helt ny digital  trykkmaskin som gir oss enda flere muligheter. Før pandemien produserte vi trykksaker og skilt/dekor.
Etter alle endringer og omstillinger i 2020 sitter vi igjen med følgende produktspekter: Offset- og digitaltrykte trykksaker, offsettrykte våtlimsetiketter, digitaltrykte selvklebende etiketter, emballasje, esker, skilt og dekor. Alt i alt har det vært et år med både utfordringer, frustrasjon, inspirasjon, muligheter, læring, samhold, glede og latter. Vi ser fram til et svært spennende 2021! 

Kjell Spanne  
Stilling: Adm. direktør
Bedrift: Bo Andrèn Norge AS

Hvordan vil du beskrive året 2020 for deres bedrift ?
2020 har for vår del vært et krevende år. Dette skyldes, som for de fleste andre, at vi ble rammet av korona. Den største utfordringen for oss har vært den dramatiske endringen i verdi for den norske kronen mot alle andre valutaer. Nærmest over natten fikk det store konsekvenser for en bedrift som lever av importerte varer. Vi har heldigvis overskudd å vise til i alle år, også 2020, og har muskler til å beholde alle ansatte.

Hvilke utsikter/forventninger har dere til 2021?
Vi har håp om at den norske kronen vil stabilisere seg og på sikt også styrke seg. Vi forventer at bolig- og byggemarkedet tar seg opp igjen i løpet av året.

Kjetil Alvheim
Stilling: Daglig leder
Firma/bedrift/organisasjon: Odd Hansen AS

Hvordan vil du beskrive året 2020 for deres bedrift ?
Da samfunnet ble «stengt ned» i mars, ble vi som mange andre usikker på hva dette kunne føre til. Heldigvis opplevde vi at etter noen måneder begynte ting å normalisere seg, i den grad noe er «normalt» i disse tider.  For oss har det vært et år på det jevne med tanke på aktivitet, og vi har hatt stor fokus på at vi må holde byggeplassene fri for smitte slik at driften kan gå som planlagt.  Og takket være dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere som har tatt smittevern på alvor har vi klart å levere 3 større prosjekt i løpet av 2020.

Hvilke utsikter/forventninger har dere til 2021?
Salg av boliger i 2020 har også vært omtrent som normalt, eller litt over, og dette danner grunnlaget for bl.a. 2021.  I Smedasundet 1 er vi godt i gang med bygging på trinn 5, dette bygget er nesten utsolgt og skal overleveres i 2021.  Vi er også i gang med bygging av trinn 6.  Vi bygger også på Storut på Torvestad, i Førreparken, på Tjøsvoll i Åkrehamn og vi kommer til å starte på ett nytt prosjekt på Stord.  I tillegg til dette er det også bestemt at vi i 2021 kommer til å ta et stort nytt steg i firmaets historie da vi skal i gang med bygging av Sæterhagen på Lillehammer.  Dette er prosjekt med 58 terrasseleiligheter, som ligger flott til med utsikt over Mjøsa og skiløyper like utenfor døren.

Therese Nordtveit
Stilling: Daglig leder/prosjektleder
Firma/bedrift/organisasjon: Turs og Nor Dmc incoming

Hvordan vil du beskrive året 2020 for deres firma?
12. mars 2020 stengte Norge ned og det hadde en dramatisk effekt på reiselivsbransjen. Alt stoppet opp. Ingen reiste eller fikk lov til å reise. Vi forsto fort at dette kommer til å vare lenge. Alle våre ansatte ble permitterte, og vi begynte å kutte faste utgifter. Reiselivsbransjen ble lovet hjelp og den skulle komme fort. Vel! Nå har vi søkt på alt som en kan søke på av hjelpemidler, kontantstøtte, BIO-midler, Innovasjon Norge osv. … Avslag på avslag.
Det blei gjort en stor snuoperasjon innad i bedriften. Vi omstilte oss. Vi satser nå på å hjelpe til med å få turister inn til Norge og Vestlandet i stedet for og sende nordmenn ut av Norge. Prosjektet heter Nor Dmc incoming og vi hjelper til med å utvikle nye eller allerede eksisterende reiselivsprodukter her i vår region. Det skal nå lages godt tilbud til de turistene som kommer når ting begynner å lette.
Vi sliter fremdeles med å få midler til å satse videre og det er det som er den store kampen. Alt vi ønsker er at vi kan ta de ansatte tilbake i 100% arbeid. Få de ut av NAV systemet og tilbake hvor de hører hjemme.

Hvilke utsikter/forventninger har dere til 2021?
I 2021 ser vi av det nok vil bli en ny runde med norgesferie, men tror også at det vil komme turister fra land som regjeringene gir klarsignal for. Alt avhenger av vaksinen og hvor effektiv den er. For Turs og bedriftens sin del, så må vi få inn mer midler. Ellers blir det stopp i prosjektet og Turs. Per dagsdato er Turs AS en av to gjenlevende reisebyråer i vår region, og det hadde vært utrolig trist om vi måtte legge ned nå etter en lang og beintøff kamp.