2020 har vært et tungt og trist år på så mange måter. Heldigvis er det mange grunner til å ha godt håp for 2021!
Viktigst av alt er det at korona-vaksinen endelig kommer til Norge tidlig på nyåret. Den vil bidra til at vi gradvis vil kunne lette på de smitteverntiltakene som har skapt alvorlige hindringer for mange næringer. Det skal bli godt! 

I 2021 vil dessuten arbeidet med Rogfast endelig starte opp igjen, noe som vil sette mange i arbeid over tid, og gi regionen vår en enda mer sentral plassering på Vestlandet. Forhåpentligvis styrkes posisjonen ytterligere gjennom beslutningene i Nasjonal transportplan til våren; Her satser vi på prioritering av Hordfast, et landets mest samfunnsnyttige veiprosjekt. Og ikke minst forventer vi en endelig beslutning rundt tunell fra Seljestad til Røldal med mer. Sysselsettingseffektene knyttet til disse samferdselsprosjektene vil være betydelige, både med tanke at vi utvider bo og arbeidsmarkedet, men også selve byggingen av prosjektene.

Den viktige flyplassen vår har hatt et tøft år med sviktende inntekter grunnet strenge reiserestriksjoner. Derfor var det godt å se at Haugesund Lufthavn Karmøy ble trukket frem da den nye korona-krisepakken ble presentert i 

november. Hva det kan bety i kroner og øre har regjering-
en lovet å komme tilbake til i slutten av januar. La oss virkelig håpe at flyplassjef Tore Lillenes får de 50 millionene de er avhengige av for å kunne drifte flyplassen videre. 

Utsira Nord ble i år åpnet for havvind og det vil kunne gi mye godt arbeid til offshore-leverandører og en rekke andre i årene fremover. 

I Gismarvik er Tiril Fjeld i full sving med planlegging og logistikktilrettelegging for de nye grønne næringene i Haugaland Næringspark. Det er selvsagt en vei å gå, men med et enormt potensiale.

Tysvær får sannsynligvis byggestart på det som blir Norges største landbaserte matfisk-anlegg i Espevik. Tillatelsen som Bjørn Inge Staalesen og Ecofisk sikret seg tidligere i år, vil gjennom trinnvis utbygging innebære opp til 40000 tonn årlig produksjonskapasitet. Det betyr mange arbeidsplasser både med tanke anleggsperiode og videre drift.

Så håper jeg at publikum igjen opplever at det er trygt å benytte seg av regionens kulturtilbud og restaurantmuligheter. At vi får se folk på fotballtribunene, som festivalpublikum og ikke minst på Næringsforeningens lærerike møteplasser. Trolig vil det nok bli norgesferie til neste år også, og jeg håper vi sammen kan friste folk til å oppleve det regionen vår har å by på, og ikke minst benytte seg av byens gode hoteller.

Det gamle er kanskje ikke så mye å takke for i år, men la oss glede oss over de positive tingene vi kan se frem til i året som kommer. 

Jeg håper og tror det blir et godt et!