Nedgang i sentrumshandel krever digitale løsninger, hevder fagfolk.

Tekst og foto: Lars Lindtner

I månedsskiftet samlet et mangfold sentrumsinteresser seg i Rådhuset til del 2 av en workshop bestilt av Haugesund Kommune. Innledningsvis la konsulent i Attrakt, Oddbjørn Jensen, frem dystre besøkstall.
– Så langt i 2020 er det en nedgang på 40%, sier han og viser til en fersk analyse fra tellesystemet i sentrum.
Det kommer tydelig frem at covid-19 pandemien har ført til nedgangen. I januar var det faktisk en positiv utvikling i antall besøkende. I februar var det tilnærmet likt med 2019.Temaet i workshopen var hvordan man kan utvikle en digital handelsplattform som sikrer økt handel, opplevelser og bærekraftig utvikling i sentrum.

Satse digitalt
Kreativ leder i designbyrået Tada, Stian Iversen brukte tiden fra talerstolen til å understreke viktigheten av å satse digitalt.
– I løpet av 5 år vil 50% av handel foregå på nett, sier han.
Konsulent i Attrakt, Tom Ivar Omdahl er overbevist om at en digital plattform som samler varer, tjenest-
er og opplevelser i sentrum er nøkkelen for å lykkes fremover.
– Utfordringen er at det finnes et mangfold av butikker. Det å ha et godt tilbud digitalt krever mye for den enkelte, sier han. Han ønsker en felles innsats for å blant annet motvirke inntoget til  store handelsgiganter som blant annet Amazon.
– Får vi til en slik plattform beveger vi oss også mot et mer bærekraftig sentrum, sier han.