Ressursgruppen «Grønn Lønnsomhet». Fv. Tiril Fjeld - Haugaland Næringspark, Ove Lode - Caverion, Ineke de Rezende - Miljøvernforbundet Haugalandet, Ole Sandvik - Aibel, Stein Inge Morisbak - Haugaland Kraft, Bernt Jæger - Næringsforeningen, Silje Rødeseike - Haugaland Vekst, Karoline Sjøen Andersen - Norwegian Offshoe Wind Cluster, Frode Styve - ETA Energi, Lovise Amanda Hundseid - Ølen Betong, Stian Lauknes - Serit Idrift.

– Vi skal lage arenaer der vi ufarliggjør bærekraftig omstilling og synliggjør hvilke konkurransefortrinn dette kan gi for bedriftene våre, sier ressursgruppeleder Stein Inge Morisbak.

Tekst og foto: Lars Lindtner

Næringsforeningen har samlet næringslivsaktører på tvers av bransjer i en ressursgruppe med fokus på grønn lønnsomhet. Gruppen skal jobbe for å synliggjøre forretningsmessige gevinster knyttet til bærekraftig omstilling. Første møte bar preg av stor iver og engasjement blant oppmøtte.

– Vi skal lage arenaer der vi ufarliggjør bærekraftig omstilling og synliggjør hvilke konkurransefortrinn dette kan gi for bedriftene våre, sier ressursgruppeleder Stein Inge Morisbak i Haugaland Kraft.
Han er opptatt av at små og mellomstore bedrifter blir prioritert fremover.
– Det er tross alt disse som utgjør store deler av næringslivet på Haugalandet. Fremover må vi ha fokus på lønnsomheten som ligger i omstillingen, sier han.

I januar møtes ressursgruppen for å stake ut kursen videre. Det store spørsmålet som preget diskusjonen rundt bordet var: Hvor begynner vi?
Arbeidet med ressursgruppen ble lansert tidligere i høst på Naturvernforbundets konferanse med det passende navnet «Bærekraft som konkurransefortrinn». Det er nettopp dette konkurransefortrinnet gruppen ønsker å synliggjør ovenfor bedriftene i regionen.

Fantastisk respons
Administrerende direktør i Næringsforeningen, Bernt Jæger gleder seg til å se hvilke aktiviteter gruppen skal engasjere seg i fremover og skryter av kompetansenivået i gruppen. Det var utrolig kjekt at så mange ressurspersoner kunne bidra i denne gruppen. Tanken er at de kan bruke kunnskapen sin til å bidra til at flest mulig bedrifter på Haugalandet ser lønnsomme muligheter i omstilling, sier han om ressursgruppesatsingen.
Han trekker også frem den unike sammensetningen av gruppen som en fordel.
– Her har vi alt fra hjørnesteinsbedriften, Aibel, representert av verftsleder Ole Sandvik, til Naturvernfor-
bundet ved Ineke de Rezende, sier han.

Næringsforeningens samarbeidspartnere deler entusiasmen og ser viktigheten av arbeidet som skal legges ned.

– Dette er noe alle våre samarbeidspartnere ønsket å være med på. Derfor vil samtlige samarbeidspartnere profileres på møteplassene som skapes av ressursgruppen.

Her er medlemmene i ressursgruppen:

• Stein Inge Morisbak – Haugaland Kraft (Ressursgruppeleder)

• Frode Styve – ETA Energi

• Ineke De Rezende – Naturvernforbundet Haugalandet

• Karoline Sjøen Andersen – Norwegian Offshore Windcluster

• Silje Rødeseike – Haugaland Vekst

• Ole Sandvik – Aibel

• Tiril Fjeld – Haugaland Næringspark

• Stian Lauknes – Serit Idrift

• Ove Lode – Caverion

• Lovise Amanda Hundseid – Ølen Betong

• Lars Lindtner – Næringsforeningen Haugalandet