Slettaa Dykkerklubb får Jobb & Næring sin Bra jobba-utmerkelse for november. Bare det siste året har de hentet opp 50 tonn søppel fra dypet. Søppel som de fleste av oss ikke ser, men som likevel er et stort miljøproblem. 

Tekst: Liv Alsaker Sande – Foto: Åge Wee, Slettaa Dykkerklubb & Liv Alsaker Sande

Lars Einar Hollund (t.v.) og Åge Wee er henholdsvis styreformann og styremedlem i Slattaa Dykkerklubb som får Bra jobba-utmerkelsen
for november.

Slettaa Dykkerklubb er en av landets mest aktive klubber med stor fokus på kursvirksomhet og aktiviteter for de 350 medlemmene. Klubben tok også initiativ til den flotte skulpturparken med hester som er plassert i Kvalsvik. Mest kjent er Slettaa Dykkerklubb for å stå bak flere opprydningsaksjoner under vann i året. Aller helst skulle de ønske at det ikke var behov for at de ryddet opp – slik at de heller kunne brukt mer tid på å nyte den magiske verden under vann!  

– Men så henger jo dette utvilsomt sammen. For det er kjekkere å dykke når vi slipper å se alt søppelet som ligger på havets bunn. Og heldigvis begynner det å bli betraktelig hyggeligere å dykke i Smedasundet og det betyr at opprydningen virker. Vi ser arter vi ikke har sett på lenge, og vi ser en generelt større trivsel for det som lever under vann. Og dette er absolutt den beste motivasjonen vi kan få for å fortsette med dette arbeidet, sier Lars Einar Hollund og Åge Wee, henholdsvis styreformann og styremedlem i den forholdsvis ferske Slettaa Dykkerklubb som ble stiftet i 2015.

– Det startet med en gjeng på 15 personer og nå er vi blitt 350 medlemmer i løpet av bare 5 år. Så ingen tvil om at interessen for dykking er stor på Haugalandet. Slettaa er en klubb for Haugesund og omliggende kommuner, og i fjor var vi så heldig å ta i bruk vårt nye “skredderbygde” klubbhus beliggende i sjøkanten like ved Havnaberg. Her er målet å kunne ta imot alle som vil drive med dykking. Vi har undervisningslokaler og god lagring til utstyr, og vi har også tilrettelegging for rullestolbrukere, sier de og skryter av den utrolige dugnadsinnsatsen fra medlemmene sine.

– Uten den fantastiske innsatsen til alle våre medlemmer i dykkerklubbene på Haugalandet, hadde vi aldri klart å fått opp disse 50 tonnene som vi har tatt opp i år, sier Lars Einar Hollund.

Da Jobb & Næring er innom klubbhuset deres, holder de på å forberede kveldens kurs. Bare i år har de lært opp 50 nye dykkere. 

– Men også vår aktivitet er blitt påvirket av korona-pandemien, og vi måtte nettopp avlyse et dykkearrangement om kvelden vi hadde gledet oss til lenge. For akkurat det å dykke etter mørkets frembrudd er helt spesielt og vi kan se fisk og andre arter vi sjelden får se på dagstid, forteller de.

Slik så det ut da Slettaa gjennomførte opprydning i Skeisvannet i Haugesund og plukket opp
nærmere 100 sykler fra vannet.

Pengestøtten forplikter
Slettaa Dykkerklubb får inn penger til å drive med opprydning under vann ved å søke diverse handels og miljøfond, og klubben er blitt svært gode på å få tak i midler. Men pengestøtten forplikter og hver krone skal gå til det øremerkede tiltak.  For det koster å rydde opp og ikke minst å få fraktet avfallet til der det hører hjemme.  Den siste måneden har de funnet vrakrester fra et fly som styrtet under slutten av 2. verdenskrig i Karmsundet, og dykkerklubben har også hatt sin årlige storopprydding ved kaien i Haugesund sentrum. I begynnelsen av oktober ryddet de opp i Skeisvannet der de blant annet fikk tatt opp nærmere 100 sykler som mest sannsynlig er blitt kastet fra stupetårnet i løpet av årene.  

Åge Wee har organisert opprydningsaksjoner under vann lenge før han var med å stifte dykkerklubben. Når han hører folk skryte av hvor vakker natur vi har og hvor rent det er i Norge, tenker han ofte at det er godt de ikke har sett hvordan det ser ut i sjøen. 

– Det er bare helt utrolig hva folk har kastet i sjøen gjennom årenes løp og det skjer også i dag. Vårt mål er å fortsette med opprydningsaksjoner og vise folk hva vi faktisk finner. På den måten håper vi å gjøre nye generasjoner bevisste på hvordan vi håndterer avfall på en god måte og tar vare på livet i sjøen, sier han. 

Et vanlig syn for dem som befinner seg under vann.
Svært mange frivillige er involvert under opprydningsaksjonene til Slettaa Dykkerklubb.