Bra jobba til Bøtoppen her representert ved f.v. Ida Bøe Vågen, Svein Inge Bø Vågen, Trond Bø og Trond Hafstad. Disse var ikke tilstede da bilde ble tatt: Johannes Bjoland, Kjell Magne Storesund, Jan Martin Perdersen og Knut Benkdik Storesund.

En god skole for barna våre kan også være å plassere dem i trygge rammer sammen med 220 sauer, 6 værer, tre hunder, tre kalkuner, fire griser, 30 høns, 6 kaniner og sju voksne på en bondegård. Ta dem med på fisketur i båt, hummerfiske, sanking av sauer, la dem ta vakter i fjøset under lammingen og lære dem opp til å bruke ulike verktøy. Bra jobba utmerkelsen for oktober går til Bøtoppen på Torvastad. 

 

Av og til svinger det en ukjent bil inn på tunet på Bøtoppen. Ut kommer en stolt sjåfør som nettopp har tatt lappen og fått sin egen bil. Og nå vil den unge mannen dele nyheten med de voksne lederne på Bøtoppen.

– De ser nok på oss som venner enn som lærere og ikke sjelden stikker de tidligere elevene innom oss og forteller hvordan det går. Av og til har de med en kjæreste som de gjerne vil vise rundt på gården Det er ikke tvil om at Bøtoppen har betydd noe spesielt for dem. Det får vi høre ofte, forteller Trond Bø som startet opp skoletilbudet for 25 år siden. Siden da har hundrevis av elever i Karmøy vært innom det alternative skoletilbudet på toppen av Bø på Torvastad. 

Et kommunalt tilbud
– Først var dette et tilbud for elever som bodde i nærheten her, men etter hvert er det blitt et større tilbud for hele Karmøy kommune. I dag har vi 24 elever som har tilbud her en eller flere dager i uken. Noen går også halve dager her. Målet er at dette skal være et supplement i tillegg til det skoletilbudet en har på den vanlige skolen sin, opplyser leder for Bøtoppen Trond Hafstad. Med seg i staben har han seks andre voksne, noen pedagoger, en sosionom og noen fagarbeidere. Totalt er det 5 hele stillinger ved Bøtoppen som er blitt en avdeling underlagt Vågen skolesenter drevet av Karmøy kommune. De andre avdelingene er Holmen og Tårnet som ligger i Kopervik.
Da Jobb & Næring stikker innom med fruktkurven og diplomet for bra jobba-utmerkelsen, har elevene og de voksne nettopp kommet tilbake etter en båttur og hummerfiske i det fine høstværet. 

– Turen gikk fra Bøvågen til vestsida av Torvastad via Storøy. Vi sjekket også hummerteinene der det faktisk lå en fin og solte seg i høstsolen. Så nå har vi fanget 12 hummere så langt i sesongen, forteller Ida Bø Vågen som er selv er vokst opp på gården og i dag både bor her med familien sin og jobber på Bøtoppen.

Et annerledes årshjul
Skolehverdagen til elevene og de voksne på Bøtoppen preges av årshjulet til sauene. Det er totalt 220 sauer på Bøtoppen og elevene deltar både i lamminga, sankingen og når de setter ut sauene på fjellbeite i Sauda. 

– Her er det skole fra morgen til ettermiddag. Det er bare at undervisningen foregår andre plasser enn i et klasserom . Målet vårt er å gi hver enkelt elev tilrettelagte oppgaver som fenger og motiverer og ikke minst gir mestring i hverdagen. Akkurat det er kanskje det viktigste vi gir disse elevene som ofte har opplevd nederlag både i skolen og kanskje ellers i livet. Våre elever har ofte mange ferdigheter og høy kompetanse som nødvendigvis ikke kommer til syne i klasserommet. Det å gi dem tro på framtida og at de opplever at de duger, er det viktigste vi gjør, sier Hafstad.

På Bøtoppen må alle elevene bidra slik at dyrene har det godt, og i tillegg til gårdsdriften er det mange ulike oppgaver å ta seg til. Det gamle sagbruket er i bruk og mange av elevene er engasjert i trearbeid. Akkurat nå holder de på med noen benker og bord som skal plasseres i en barnehage. Bøtoppen har også vedlikeholdsoppdrag på naturstiene i Bjørgene-området på Torvastad. De har også et vinterisolert verksted der en kan bedrive både trearbeid, mekking på motorkjøretøy, og de med godkjent trafikalt grunnkurs får også øvelseskjøre på ATV´en som hører til gården. På vinterstid har de også mulighet for å dyrke frem ulike vekster i drivhuset på gården.