Verden er full av alt vi BØR og BURDE. Og i det store og det hele er svært mange av oss flinke til å gjøre veldig mye av det. Men selvfølgelig ikke alt – det klarer vi ofte simpelthen ikke. For mange av de valgene vi gjør hver eneste dag krever mye av oss. Det at vi velger noe – betyr ofte at vi velger bort noe annet. Noe som kanskje hadde vært kjekkere eller kjedeligere, sunnere eller mindre sunt, mer avslappende eller mer krevende osv. 

Og nå er det krisetider.  Koronasituasjonen utsetter oss for store utfordringer på mange områder. Og arbeidsmarkedssituasjonen er en av de områdene i samfunnet som virkelig har fått smake på utfordringene Korona gir. Ikke minst med tanke på usikkerhet, og uoversiktlighet. Det gjør at mange føler behov for å avvente situasjonen. Det er jeg redd for kan være uklokt for mange arbeidssøkere nå.

Når det er krise – da er det jo ofte slik at konsekvensene av de dårlige valgene vi gjør ofte blir større og mer alvorlige.  Men kanskje er det da også bedre og enda mer betydningsfullt hvis vi gjør gode valg?

Krevende å være langtidsledig
Og hvor vil jeg hen med dette denne gangen? Jo – jeg er bekymret for de som nå er utenfor arbeid som arbeidssøkere – både de permitterte og de oppsagte – som nå er blitt langtidsledige.  Og for de som er utenfor arbeid som i tillegg har sykdom eller andre utfordringer som kanskje forsterker byrden med å være utenfor arbeid over lengre tid. Det er ekstra krevende å være langtidsledig. 

Mye av forskningen vi har på disse områdene viser at det er uheldig for folk å gå lenge utenfor arbeidslivet når man selv ønsker og vil delta. Det viser at når man blir gående lenge – så kan det få uheldige konsekvenser med tanke på både psykisk og fysisk helse og selvfølgelig på økonomien til den enkelte.

Lag struktur og innhold i hverdagen
Men forskningen viser også at det er noen som tåler dette ganske bra – og hva gjør de? Jo de klarer blant annet å lage god struktur i hverdagene. De klarer å være aktive og å gjøre ting som gir livet godt innhold og god rytme. De sikrer at dagene får innhold og rutiner – som i stor grad erstatter rytmen i det å være inne i arbeid. Da ser det ut til at skadevirkningen av å stå utenfor reduseres betydelig. Og dette tenker jo jeg er viktig kunnskap å ta meg seg i den situasjonen mange står i nå. 

For ledigheten har nå vært langvarig for mange, og det ser også ut til at det dessverre kan være av lengre varighet for en god del videre også.  Og da er det viktig å gjøre de gode grepene for at denne perioden ikke skal få for store uheldige konsekvenser for hvert enkelt menneske dette gjelder.  Så hva kan være noe av mulighetene i denne krisesituasjonen da? Når det er vanskelig for mange å komme direkte inn i nytt arbeid igjen?

Vurder muligheten for etter- og videreutdanning
En av de viktigste tingene jeg vil trekke frem i dag er mulighetene man har til å kunne beholde dagpenger under utdanning. Regjeringen har nå midlertidig løsnet på regelverket om å kunne ta etter- og videreutdanning mens man beholder dagpenger. Dette tenker jeg er ett svært godt og viktig tiltak som så mange som mulig burde gjøre seg nytte av. Det er mange aktører som har fått ekstra penger nå for å levere kurs- og utdanninger for arbeidssøkere. Fylkeskommunene for eksempel. Her kan det være snakk om å gjøre ferdig videregående skolefag for å kunne studere videre etterpå. Eller kanskje mangler du litt for å kunne ta fagbrevet ditt? Eller ett fagbrev nummer 2 på noe du har jobbet lenge med? Fagskolene har nå mange muligheter for folk som ønsker å ta yrkesrettet høyere utdanning – hvis du fra før har fagbrev i bunn. Og universitetene og høyskolene har også ett bredt tilbud av studier som er interessante innenfor de fleste bransjer og yrker.

Mange av disse studiene er lagt opp slik at du også skal kunne jobbe fullt i tillegg, slik at du ikke trenger å avslutte om du skulle være så heldig å komme i arbeid igjen før du er ferdig.

Dobbel positiv effekt
Det å få startet opp med kompetanseheving nå, vil også kunne ha dobbel positiv effekt for deg selv. Både at du får økt kompetanse som kan bidra til at du kommer raskere i arbeid igjen, og at du kan bidra enda mer enn du gjorde før med nyervervet kompetanse. Men det kan også bidra til at du tåler perioden utenfor arbeid bedre. Gjennom etter-/videreutdanning kan du da få fylt dagene med godt innhold og rutiner og slikt som vi nevnte ovenfor. Og kanskje klarer du på denne måten å gjøre deg selv mindre sårbar i denne utfordrende perioden vi nå står i.

Det kan være lett å tenkte at «utdanning er for ungdommen». Men slik er det jo ikke lengre. Nå har det lenge vært snakk om «Læring hele livet» og at utdanning er viktig for folk i alle aldre. Mange godt voksne har mye god kompetanse som de har vansker med å dokumentere når de ikke er inne i bedrifter som kjenner dem godt. Dette kan være en god grunn til å ta etter- og videreutdanning nå. Få dokumentasjon på kompetanse du har. Eller selvfølgelig å ta noe for å lære seg nye ting – og for  å få kompetanse på nye områder. Begge deler vil  kunne gjøre en mer attraktiv på arbeidsmarkedet, eller gi nye muligheter innen egen bedrift hvis du er permittert.

Så hva skal man velge? Start for eksempel med å sjekke ut på www.Kompetansenorge.no.  Der ligger det flere bransjeprogram spesifikt utviklet for arbeidssøkere nå under koronakrisen. Men bruk også nettverket ditt. Sjekk ut hva folk jobber med og om det finnes muligheter for din kompetanse der ute. Vår erfaring er at det kan være mange likheter mellom forskjellige bransjer, hvis man bare forklarer godt hva man kan. Spre i nettverket ditt at du er på jakt etter jobb og at du er åpen for jobb i andre bransjer og innen andre yrker. Sjekk ut om det er kompetansehevende tiltak som kan være nyttige for deg å gjøre for å være aktuell i egen eller i andre bransjer. Dette kan jo også føre til gode samtaler som definitivt er med og gir godt innhold og mening i hverdagen. Noe vi virkelig trenger i disse koronatider.  Så igjen kan det være vinn vinn situasjon.

Her kan jo også NAVs mer tradisjonelle virkemidler kanskje være aktuelle for noen. Sjekk ut på Nav.no, eller ta kontakt med din veileder gjennom den digitale aktivitetsplanen som arbeidssøkere har tilgjengelig på «Din side». Her er det jo litt mer lover og regler å følge – men det kan likefult ligge gode muligheter her også.   

 Trenger du arbeidskraft – ta kontakt
Og er du arbeidsgiver og trenger arbeidskraft? Da håper jeg du tar kontakt med oss, slik at vi sammen kan være med å rekruttere og inkludere mange flere av de flotte ressursene som nå står klar for å komme i arbeid igjen. Kanskje kan du også få tak i spennende kompetanse fra andre bransjer som kan bidra til å videreutvikle din bedrift også? Kanskje det kan være med å gi bedriften flere ben å stå på?

Spennende tanke… Spennende muligheter…  

Her finner du  mer informasjon:
www.kompetansenorge.no
www.nav.no/arbeid/no/student/
www.aof.no
www.rogfk.no/