Kunstneren Liv Sørvaag fra Tysvær beskriver seg selv som en dame av få ord. Nå har hun en utstilling av bildene sine på Ryvarden Kulturfyr under tittelen “Med andre ord”.  At dette er en erfaren billedkunstner med et bredt kunstnerisk uttrykk, er det ingen tvil om.

Tekst: Liv Alsaker Sande Foto: Grethe Nygaard 

Liv Sørvaag arbeider med både tegning, maleri og grafikk. For det meste intuitivt. Hun har et figurativt formspråk, men arbeider også med abstrakte temaer. Siden hun gikk ut fra Kunstskolen i Rogaland i 1999, har Liv Sørvaag arbeidet som billedkunstner. De siste årene har arbeidsplassen hennes vært i Kunstneratelierene ved Smedasundet i Haugesund, et atelierfellesskap med 4 profesjonelle kunstnere.

– Jeg hadde en vandreutstilling i Ryfylke som startet i februar, men stoppet opp på grunn av korona-situasjonen. Nå er også denne i gang igjen , samtidig som jeg også starter utstillingen her på Ryvarden. Jeg har hatt utstilling her før sammen med andre, så nå blir det spennende med en separatutstilling.  Jeg liker meg godt her ute på Ryvarden i disse fantastiske omgivelsene, sier Liv Sørvaag som satser på å ha mellom 20-25 arbeider utstilt i galleriet på Ryvarden Kulturfyr. 

Billedkunstneren fra Tysvær har dei siste årene hatt en aktiv kunstnerisk virksomhet med stor produksjon av tegninger, maleri og grafikk. Hun har de siste 10 årene hatt jevnlige separatutstillinger som denne på Ryvarden, og har også de siste 18 årene deltatt på både gruppe- og kollektivutstillinger lokalt i Nord-Rogaland og Sunnhordaland.  

Liv Sørvaag er medlem i “Bildende Kunstneres Forening Rogaland” (BKFR) og i “Norske Billedkunstnere” (NBK), og er innkjøpt til Tysvær Kunstlag og Karmøy Kunstforenings faste samlinger. Hun har også hatt utsmykninger ved Haugaland videregående skole og i bygninger i  Tysvær kommune. Salgsutstillingen på Ryvarden Kulturfyr åpnet 18. oktober og vil vare frem til 29. november.  Galleriet har åpent de fleste lørdager og søndager i denne perioden.