Jan Christian Vestre fra Vestre er en av dem som skal holde foredrag på konferansen om bærekraftige arbeidsplasser

Hvordan kan vi skape grønne, bærekraftige arbeidsplasser på Haugalandet ? Hva vil en omstilling fra norsk olje- og gassproduksjon innebære for oss? Og hvilke muligheter gir den? 

Dette er hovedpørsmålene på en konferanse på Scandic Maritim onsdag 28. oktober. 

Konferansen er et samarbeid mellom Naturvernforbundet Haugalandet, Haugaland Vekst, Haugesund Kommune, Validé Haugesund, Næringsforeningen Haugalandet, Høgskulen på Vestlandet, Klimapartnere Rogaland og Miljøsamarbeidet Haugesund, Karmøy kommune og Tysvær kommune.

I invitasjonen utfordres næringsliv, politikere, fagforeninger og miljøbevegelse til å sette en rettferdig omstilling på dagsorden. Og ikke minst engasjere seg i å utforske hva som må til for å lykkes med å skape nye, grønne arbeidsplasser på Haugalandet.

På konferansen skal Judit Johnstad Bragelien, høgskulelektor Høgskolen på Vestlandet, Ådne Cappelen, økonom og forsker ved Statistisk sentralbyrå (SSB), Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet og Trine Meling Stokland (SV), varaordfører i Haugesund alle snakke om hvordan skape grønn og rettferdig omstilling. 

Bærekraft som konkurransefortrinn er temaet som Christian Herheim, leder Klimapartnere Rogaland, Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland og Steffen Høiland, styreleder LO Nord-Rogaland og leder Fellesforbundet avdeling 57 skal diskutere. 

Jan Christian Vestre fra Vestre,  Thorleif Thormodsen, daglig leder/styreleder Alginor og Ole Sandvik, leder Aibel Haugesund sitt tema er “Et hav av muligheter”. Ellers blir det fokusert på “Grønn næringsutvikling – potensialet i fornybar energi” og “grønn omstilling-hva nå”   

Det er også mulighet for å følge arrangementet via live-stream.