Åkrehamn Vekst er en handel- og næringsforening på Vestsiå av Karmøy fra Ferkingstad til Vea. Vi har i dag 190 medlemmer fordelt på 160 butikker og bedrifter og 30 organisasjoner. Vi er to ansatte og startet opp i år 2005.

Året 2020 har for oss alle vært et år langt utenfor normalen.
Pandemien har forandret samfunnet vårt både i Norge og resten av verden. Her lokalt har vi vært heldige til nå med lite smitte etter de første ukene i mars. Kommuner og befolkningen har vært flinke til å holde smittereglene ved like og vi håper at det fortsetter. 

Som næringsorganisasjon så vi allerede i mars måned at denne koronaen kunne ødelegge for bedrifter og butikker og vi ble sårbare da mange butikker stengte. Etter hvert åpnet både butikker og vi som forbrukere handlet igjen. Mange greide på kort tid å omstrukturere seg og her vil jeg trekke frem butikker som leverte varer direkte på dørene, og som på kort tid laget nettbutikk for å ha flere ben å stå på. En bedrift som så at det var bruk for mer antibac var Åkrehamn Trålbøteri som satte i gang med å lage Oxyl-Pro desinfeksjonsmiddel i 1 og 5 liters dunker. Det ble fort utsolgt og da var det bare til å brette opp ermene og lage mer langt utover vanlig arbeidstid. RP Service, et lite firma på Kvilhaug så også potensialet og laget på kort tid berøringsfrie dispensere som vi nå finner i mange butikker og bedrifter på Haugalandet.

Det er selvsagt også bedrifter som sliter for tiden, men heldigvis har vi til nå lite konkurser, og vi er kjent for å stå på i motvinden på vest Karmøy. Reisebyrå, turisme, byggindustrien og kafe/restauranter er noen av de som har slitt det siste halve året, vi håper at det går mot lysere tider i 2021 for alle. 

Det er likevel kjekt å se at detaljhandelen, der butikkene måtte stenge tidligere, har tatt igjen det tapte, og en del butikker ser ut til å gå mot sitt beste år noensinne.

Det er viktig for samfunnet vårt at pengene våre roterer og brukes slik at hjulene hele tiden ruller videre. Bedriftene som har økonomi til å investere bør gjøre det i dårlige tider for å stå bedre rustet når oppgangen kommer. Vi som forbrukere må også bruke penger slik at bedrifter og arbeidsfolk kommer gjennom krisen.

Vi oppfordrer alle som har tenkt på å starte butikk/bedrift, planlegg nå og vær klar til å starte opp i 2021, vi trenger dere. Det samme gjelder bedrifter som kan ta imot lærlinger. Det er viktig at dere tar inn minst det dere hadde tenkt. 

Sammen er vi dynamitt og vi har vist at denne nedturen skal vi snu til en opptur. 

Per Inge Eriksen