Mange har allerede besøkt Obs! Bygg sin nye butikk på Raglamyr som åpnet 8. oktober. Den 10 000 kvm store butikken er et topp moderne byggevarehus med en større drive in-avdeling. Men at hovedentreprenør GL Prosjektservice skulle klare å levere bygget til byggherren Coop Sørvest i god tid før åpningsdagen, så en stund mørkt ut. 

Det har nemlig vært noen utfordringer underveis i byggeprosessen og aller verst var det i starten.
– Det ble funnet udetonert dynamitt bare noen dager etter at at vi startet på grunnarbeidene. Hele området ble da undersøkt av bombehunder og ekspertise fra AF decom. Dette forsinket byggeprosessen med om lag 1 måned. Når vi kom til mars slo jo Covid -19 ut i full blomst, og GL Prosjektservice hadde på det meste 47 ansatte i karantene. Men vi har stått på sene kvelder og helger for å unngå ytterligere forsinkelser. Vi hadde en åpningsdag og forholde oss til 08.10.20 og bygget ble overlevert byggherren den 28.09.20. Så all ære til alle involverte og byggeleder Espen Lindstrøm som virkelig har stått på og gjort en kjempejobb for å komme i mål innen fristen, sier prosjektleder Sverre Snørteland i GL Prosjektservice som også berømmer det gode samarbeidet med Torger Øvrum fra Prosjekt Team og Einar Falkgjerdet i Coop.

Nye Obs! Bygg har en butikk på nærmere 4000 kvm og en drive in på i underkant av 6000 kvm. I tillegg er det personalavdeling og lager bak butikken og drive in. Hele bygget er på ca. 10 000 kvm.

Listen over underleverandører er lang og GL Prosjektservice har kun utført betongarbeidene i egen regi.
– Samarbeidsklima mellom oss og underleverandørene har vært enestående og alt i alt er vi meget fornøyd med det nye bygget og jobbene som er utført, sier Sverre Snørteland.
GL Prosjektservice fortsetter nå på nye prosjekter. Blant annet skal de bygge en ny skole på Stord og har også et næringsbygg i Odda de skal i gang med.

8. oktober åpnet Obs! Bygg i de nye lokalene på Raglamyr – like ved Amanda kjøpesenter!