– Det er tøft, men vi er vant til å kjempe i motgang, sier styrelederen i Caiano Hotelldrift, Bernt Eidesvik

– Vi er sårbare fordi vi har bygd hotellet rundt konferanser og møter for næringsliv lokalt og nasjonalt. Dette markedet er så å si forsvunnet i coronapandemien. Vi lå an til å ha tidenes år fram til mars, så ble det bråstopp.
Hvor lenge dette vil vare, aner vi ikke. Men det er mye som tyder på at bedrifter vil bruke teams og andre kanaler mer og reise mindre. Kombinert med færre flyavganger reduserer det tilgjengeligheten til Haugalandet fra resten av landet, sier Eidesvik.

Event
Også event-markedet er kraftig redusert, men der tror Eidesvik det er lettere å komme i gang igjen.
– Vi får satse på vaksinen. Den kan endre bildet, i alle fall på event-området. Folk er nok blitt sultne på å komme seg ut på konserter og revyer, sier Bernt Eidesvik.
Hotelldriften i Haugesund har aldri vært noen gullgruve for Eidesvik-familien. Regnskapene for de siste fem årene viser årlige underskudd ved de to hotellene på fra 6.5 til vel 3 millioner kroner. I år så det lovende ut før pandemien kom, og juli ble også en veldig god måned.
Men ellers er det røde tall over hele linja. Bernt Eidesvik  avviser likevel at familien har planer om å kvitte seg med hotellene i byen..
– Nei, det er helt uaktuelt. Vi er ikke kjent for å gi oss, Vi kommer til å jobbe på, selv om utsiktene er usikre, sier Eidesvik.
Administrerende direktør Reidar Westre ved Scandic Maritim sendte tidligere i høst permitteringsvarsel til 24 av sine ansatte. De utgjør rundt 16 av i alt 98 årsverk og er i hovedsak personell som skulle jobbet med arrangementer utover høsten og vinteren.