Mio satser på å levere både private omsorgstjenester og brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på Haugalandet. Kirsti Risvold Rydningen og Arne Olav Hope er sentrale personer i dette arbeidet.

Kundene til Mio BPA og Mio Omsorg velger selv sine hjelpere. De bestemmer selv når assistansen skal gis og når og hvor tjenestene skal leveres. Arne Olav Hope og Kirsti Risvold Rydningen på avdelingen til Mio i Haugesund er ikke tvil om at dette er fremtidens måte å levere omsorgstjenester på. – Dette er både samfunnsøkonomisk og gir større personlig frihet, sier de. 

Tekst og foto: Liv Alsaker Sande

På Haugalandet er over 20 personer ansatt i Mio BPA og Mio Omsorg som leverer tjenester til over 50 ulike kunder. Kundetallet er jevnt stigende og i samme takt stiger tallet på ansatte. Mio har fått konsesjon til å levere brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til innbyggere med varig funksjonsnedsettelse i de fleste kommunene i distriktet vårt. De leverer også hjemmehjelp og hjemmesykepleie til kunder på hele Haugalandet.

– På en måte driver vi en innovasjonsbedrift som sammen med kundene våre utvikler skreddersydde BPA- og omsorgsløsninger. Skreddersydd på den måten at våre BPA-kunder ansetter sine egne assistenter. Her betyr personlig kjemi og egnethet alt for hvilke personer som blir ansatt. Det er samfunnsøkonomisk på den måten at folk slipper å bo på dyre institusjoner og istedenfor kan bo hjemme, styre sine egne liv, få større personlig frihet og bedre livskvalitet. På samme måte kan våre hjemmesykepleie- og hjemmehjelpskunder bestille akkurat de tjenestene de trenger – til den tiden på døgnet det passer best. Det at vi finnes som et privat alternativ og supplement, vil også bidra til at offentlige tjenester blir bedre. Konkurranse er alltid sunt og det vil utvilsomt komme befolkningen til gode, sier Arne Olav Hope som er BPA rådgiver for Mio BPA i Haugesund.

Tre selskaper
Navnet på det nye selskapet som blant annet Eli Sævareid står bak, sa seg nærmest selv. Mio betyr min på italiensk. Det passer godt på et selskap med store ambisjoner om å levere Norges beste BPA- og omsorgstjenester.  Og i tillegg har satt seg mål om å være den beste arbeidsplassen for sine ansatte.
– Vi er stolte over vårt nye navn. Navnet symboliserer at hvert menneske er unikt, og har ulike ønsker og behov. Det handler om mitt liv. Min hverdag, mine behov og mine tjenester, sier Kirsti Risvold Rydningen, fag og kvalitetsansvarlig i Mio-gruppen.
Jobb & Næring treffer Hope og Rydningen i andre etasje i Haraldsgata 190 i Haugesund. Fremdeles henger Vanadis-skiltet på veggen utenfor, men snart vil det erstattes av logoen til Mio. Det var den 4. juni i år de lanserte det nye selskapet.  Mio er selve merkevaren  og hvert tjenesteområde har fått sitt eget navn og logo. Mio BPA, Mio omsorg og Mio bolig. Etter navnebyttet gikk Vanadis Velferd, Seniorstøtten, Gråstein Seniorservice og Trygg Hjemme inn under Mio omsorg. Mens HjemmeBest Personlig Assistanse er nå under Mio BPA. Seniorpensjonatet i Moss er blitt en del av Mio bolig. Mio er blitt en av Norges største leverandør av hjemmesykepleie, hjemmehjelp og brukerstyrt personlig assistanse (BPA). De har avdelinger i Stavanger, Bergen, Oslo, Kristiansand, Trondheim og Haugesund og har i dag over 400 ansatte.

Seniorboliger og fritt brukervalg
Foreløpig driver de Mio Omsorg og Mio BPA på Haugalandet, mens de på sikt satser på å bygge seniorboliger
– I dag har vi seniorboliger i Moss under navnet Mio Solitun seniorpensjonat, og dette spennende konseptet har vi ambisjoner om å utvikle også andre steder i landet, deriblant i Haugesund, opplyser Kirsti Risvold Rydningen.
Hun legger til at Mio er godkjent som leverandør av fritt brukervalg for praktisk bistand i Drammen, Tønsberg, Ullensaker, Kristiansand, Stavanger og Bergen. Med fritt brukervalg bestemmer brukeren selv hvem som skal gi dem de ulike tjenestene de har fått vedtak på av kommunen. Om de ønsker at hjelpen skal gis av det offentlige eller en privat aktør som Mio.
– Vi har virkelig tro på fritt brukervalg. Det har statsministeren også. Regjeringen sender i disse dager ut et lovforslag ut på høring, som vil gjøre det langt enklere for kommunene å privatisere tjenester, herunder fritt brukervalg. Dette er samtidig en lokalpolitisk styrt beslutning. Dessverre er det slik at alt for mange kommuner i dag, inkludert de på Haugalandet, ikke ser verdien av innbyggernes rett til selv å kunne velge. Det tror og håper vi vil endre seg i tiden som kommer. Det ligger mye god samfunnsøkonomi i ordningen fritt brukervalg. Og mest av alt menneskeverd, sier Rydningen.

Før og etter BPA
Mio er til nå godkjent for å levere BPA-tjenester i over 100 av landets kommuner og har konsesjon i de fleste kommunene på Haugalandet.  For ikke mange ukene siden fikk de også konsesjon til å levere BPA til innbyggere i Haugesund kommune. For å få BPA må en være under 67 år og ha en betydelig funksjonsnedsettelse. Søknaden sendes kommunen som avgjør om en har rett på BPA og hvor mange timer en får vedtak på. Når søknaden er innvilget av kommunen, velger selv brukeren hvilken aktør som skal levere tjenestene og deltar selv i rekrutteringsprosessen av sine assistenter. Det er i dag flere aktører som tilbyr BPA – både ideelle organisasjoner og kommersielle som Mio BPA.
Arne Hope ble ansatt for ett år siden for å utvikle Mio sin BPA-avdeling  i Haugesund. Han er selv rullestolbruker etter at han ble skadet i en ulykke for over 30 år siden.
– Mange av oss som er ansatt i Mio BPA har selv erfaring med tjenesten – enten ved at vi selv er kunder eller at vi er pårørende til noen som er kunder. Det at jeg selv er kunde gir meg en helt spesiell spisskompetanse som igjen kommer Mio sine kunder til gode. Jeg har jo vært der selv og kan dele av mine erfaringer.  Vi i Mio BPA kommer på hjemmebesøk om en ønsker informasjon om tjenesten, veiledning eller trenger hjelp til å skrive søknaden, sier Hope og legger til at den største motivasjonen i jobben nettopp er det å gjøre en stor forskjell i kundene sine liv.
– På engelsk snakker vi om “live changing event”. For mange blir det før og etter de fikk BPA. Det handler om å få friheten tilbake og selv ta styringen i sitt eget liv. Det har jeg selv fått erfare, sier Hope.

Assistanse i jobben
Når Arne Olav Hope har Jobb & Næring på besøk ønsker han også å opplyse om en tjeneste som kan bli svært viktig for å komme tilbake til jobben etter sykdom og skade.
– Det er mulig å søke om å få assistent i jobben gjennom NAV. På samme måte som vi i Mio kan skaffe assistenter til dem med BPA-vedtak, kan vi fikse assistenter til jobbsammenheng. Jeg har selv en slik assistent som er helt uunnværlig for meg spesielt når jeg er på jobbreiser, skal holde foredrag og ellers trenger praktisk bistand i jobbsammenheng. Igjen et samfunnsøkonomisk tiltak som gjør at folk kan beholde jobben med alle fordelene det gir, sier Hope.