Det er ingen tvil om at de siste månedene har vært tøffe, med nedstenginger, permitteringer og konkurser. Heldigvis dukker det stadig oftere opp lyspunkter, og jeg mener det er viktig å fokusere på dette. Deler av næringslivet i regionen vår går faktisk veldig bra. Og det har viktige positive ringvirkninger også for andre næringer, både økonomisk og mentalt.

I juni ble det gitt klarsignal for fl ytende havvind på Utsira Nord. Dette vil kunne få en enorm betydning for næringslivet i regionen. En helt ny industri vil ha mulighet til vokse frem i kjølvannet av utbyggingen, og den vil kunne innebære 80 000 årsverk de neste 25 årene. Det er mye! Havvind har betydd mye for regionen allerede, blant annet med langtidskontrakter for to av Østensjø Rederis fi re nye
havvindfartøyer, og nylig sikret også Solstad seg viktige havvindkontrakter ved Ørsteds prosjekter i Taiwan. Aibel ble i sommer tildelt Equinor-kontrakter for til sammen 600 millioner kroner i forbindelse med elektrifi sering av Sleipner- og Gina Krog-feltene i Nordsjøen.
Kontraktene vil sysselsette 230 ansatte i to år. Ølen Betong inngikk nylig en av sine største betongvarekontrakter noensinne. For 60 millioner kroner skal de levere trekkekummer for Telenor over hele landet. Sysco inngikk nylig en kontrakt verdt 75 millioner kroner på levering av nye kundeløsninger for de 40 selskapene i Nettalliansen. Flere av avtalene som er inngått inneholder også betydelige
opsjoner, noe som lover godt for årene som kommer. Det er også gledelig at myndighetenes stimuleringspakke for olje- og gassindustrien fører til økt aktivitet og bemanning, ikke minst hos Gassco som nylig slapp nyheten om at de er ute og rekrutterer. Mange var redde for at boligmarkedet skulle få en kraftig knekk under korona, men gode prosjekter, godt arbeid og lav rente har ført til det motsatte. Berge Sag er blant boligselskapene som melder om et sommersalg som har overgått alle forventninger. Pr. august i år opplevde selskapet som ble grunnlagt i 1888 faktisk all time high. På samme måte har Marina AS og fl ere av de andre båtforhandlere i regionen kunnet melde om ekstra godt salg av fritidsbåter i sommer. At haugalendingene nå velger å bruke penger på bolig og båt er svært viktig for å holde
hjulene i gang. Noen av korona-tiltakene må vi leve lenge med, og desinfi sering vil nok være en del av hverdagen vår i fl ere år
fremover. Da er det godt å se at Karmøyselskapet Oxyl Clean nylig fi kk formalitetsgodkjenningen fra Miljødirektoratet for sin bærekraftige og unike hånddesinfi sering. Ingen andre har dokumentert effekt mot viruset, og skal vi desinfi sere oss i årevis fremover, vil det være en fordel for mange å kunne unngå allergifremkallende og brannfarlig håndsprit. Det er mange muligheter, og dette er bare noen eksempler på at det er mye positivt som skjer på Haugalandet om dagen. Med smittevern i høysetet, vil stadig flere bedrifter igjen kunne levere på det de er gode på, og hver lille suksess vil kunne ringvirkninger til andre deler av næringslivet. Enda bedre fungerer det når man i samsvar med smittevernregler igjen kan møtes og dele erfaringer. Næringsforeningen tar ansvaret på alvor, og er godt i gang
med rekken av lærerike arrangementer utover høsten. Jo oftere vi møtes under trygge rammer og samhandler – jo fl ere gode nyheter vil vi trolig kunne få i tiden fremover.