Installasjon av Imencos kamerasystem sett fra luften (foto: Imenco)

– Nærmere “just in time” kommer vi ikke, sier prosjektleder i Imenco, Assel Ryspayeva Kontrakten ble vunnet i slutten av juni. Leveransen på 33 kamerasystem til SalMar satte kameraavdelingen i Imenco på høygir gjennom sommeren.

Ryspayeva sier prosjektet har vært utfordrende med den korte leveringstiden. Spesielt trekker hun frem motorene til vinsjene som verken var på lager i Europa eller andre steder:
-Vi måtte overtale vår kinesiske leverandør til å kjøre en spesialordre for oss. Med gode relasjoner til leverandøren, hjelp fra vår kinesiske avdeling og prioritet på flyforsendelse rakk vi det akkurat. Nærmere «just in time» kommer vi ikke, sier hun.

Havbruk tar seg opp
CEO i Imenco Geir Egil Østebøvik presiserer hvor viktig leveransen er.
– Kontrakten er den største vi har hatt innen oppdrett så langt. Den viser at kontinuerlig satsing på system- og produktutvikling gir resultater. Imenco har de siste årene bygget opp utviklingskompetanse og kapasitet ved å ansette godt kvalifisert personell, med bla PhD og Master utdanning, i tillegg til at vi søker samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, sier Østebøvik, – Aktiviteten innen havbruk nå er av en slik art at det begynner å bidra til selskapets fremtidige vekst. Det ser vi blant annet vises i tallene for 2019, hvor omsetningen i selskapet økte med 65%, sier han.

Rebecca Hovland leder utviklingsarbeidet til Imenco – både i Norge og Storbritannia.
– Jeg er stolt av hva vi har fått til og at det er mange spennende aktiviteter i utviklingsavdelingen som vil gi oppdretterne en bedre og enklere hverdag. Og så er det bare å følge med videre, for det er stadig nye produkter og løsninger i støpeskjeen, sier hun.