Daglig leder i Tveit Regnskap, Jarle Haugen. Foto: Tveit Regnskap

Tveit Regnskap ønsker å ta del i den videre utviklingen i Gjesdal og regionen, og overtar dermed Gjesdal Regnskap.

Tekst: Kristian Risanger/pressemelding medvind24.no

Den lokale profi len vil bli videreført, og de ansatte på kontoret på Ålgård vil fortsette å levere «kortreiste» tjenester for eksisterende og nye kunder. Avtalen trådte i kraft 01.07.2020. Både Tveit og Gjesdal Regnskap har lang erfaring med regnskap og rådgivning for både landbruks- og bedriftsmarkedet. Gjennom sammenslåingen ønsker selskapene å oppnå synergieffekter for videre satsing til beste for kunden.

– Tveit er svært glade for å få Gjesdal Regnskap med på laget. Vi kjenner godt til selskapet og er imponert over det de har fått til siden oppstarten i 1996. Gjesdal Regnskap består av flinke folk med kompetanse og erfaring som vil passe godt i Tveit. Vi er sikre på at fagmiljøet på Ålgård vil bli ytterligere styrket ved å bli en del av kollegiet i Tveit, og sammenslåingen vil gi synergier som kommer kundene til gode, sier Jarle Haugen, daglig leder i Tveit Regnskap i en pressemelding.
– Tveit tilbyr produkter og tjenester som kan styrke Gjesdal Regnskap sin portefølje, blant annet rådgivningstjenester innen lønn/personal, IT og flere andre områder. Med vår lange tradisjon innen landbruksregnskap ser vi også fram til å bli bedre kjent denne næringen i regionen. Til sammen vil dette gi store muligheter til å skape merverdi for nye og eksisterende kunder.

Vårt fokus på kundetilfredshet, digitalisering og kundestyrt utvikling vil fortsatt være de viktigste driverne for selskapet, sier Haugen. Gjesdal Avløysarlag er største eier i Gjesdal Regnskap. Styreleder Ola-Andreas Byrkjedal sier at Tveit er en ønsket samarbeidspartner.
– Det er mange av oss bønder som har investert store beløp for å utvikle garden. Marginene i landbruket er tøffe og regnskapet bør brukes til mye mer enn til et skatteregnskap. Bonden trenger dyktige diskusjonspartnere enten det gjelder for å utvikle egen gårdsdrift, investeringer, generasjonsskifte osv. Det blir bra for landbruket i Gjesdal å få Tveit Regnskap som er et av landets største regnskapskontor innen landbruk, med på laget.
– Tveit Regnskap har en desentralisert kontorstruktur som gjør at vi fremdeles får ha rekneskapskontor på Ålgård, fremhever Byrkjedal.

Tveit er i dag den største uavhengige regnskapsaktøren på Vestlandet og vil med oppkjøpet av Gjesdal Regnskap utvide sin tilstedeværelse i Sør-Rogaland. Tveit Regnskap og Rådgivning vil etter oppkjøpet bestå av over 220 ansatte med 20 kontorer fordelt på Rogaland, Vestland og Oslo. Gjesdal Regnskap består av 9 ansatte og om lag 350 kunder innen blant annet landbruk, transport, bygg og anlegg.