Geminors årlige miljørapport viser miljøeffektene av avfallshåndtering i Norge og Europa.

Gjenvinningsselskapet Geminor publiserer nå sin årlige rapport om gruppens miljøpåvirkning i forbindelse med egne avfalls- og gjenvinningstjenester. Rapporten over fjoråret gir en tydelig indikasjon på de positive miljøeffektene som avfallshåndtering har i dagens Europa. Totalt gir resirkulering og energigjenvinning av avfall en miljøbesparelse på hele 416 442 tonn CO2-ekvivalenter i 2019. For avfall behandlet i Norge er tallet 76 045 tonn sparte CO2-ekvivalenter. Geminors utslipp i forbindelse med avfallsbehandling og transport er inkludert i vurderingen, heter det i en pressemelding fra selskapet. Den totale utslippsbesparelsen for Geminor i 2019 tilsvarer de gjennomsnittlige årlige utslippene til rundt 62 000 EU-borgere * – eller nær 293 300 europeiske biler * (*EUs årlige gjennomsnitt på 6,7 tonn CO2/person, og 1,42 tonn CO2/bil). De norske besparelsene i utslipp tilsvarer det årlige utslippet til rundt 53 500 diesel- eller bensinbiler.