Det er bare Haugesund i Nord-Rogaland som ligger over fylkessnittet, viser mai-tallene fra NAV Rogaland.

Haugesund har høyest ledighet når med 7,1% Alle andre kommuner i Nord-Rogaland ligger under fylkessnittet. Det er Haugesund og Karmøy som har hatt størst nedgang i andel helt ledige arbeidssøkere denne måneden. Haugesund har en reduksjon av helt ledige på 3,4 prosentpoeng og Karmøy har en nedgang på 2,8 prosentpoeng, sier Elisabeth Lie-Nilsen leder av NAV-Marked Nord-Rogaland. Hun synes også det er verd å merke seg det store volumet vi nå har av delvis ledige.
Haugesund har hele 6,0% delvis ledige, mens Karmøy ligger likt med fylkessnittet som er på 5,3%.

– I sum har vi 2.842 personer som er delvis ledige i Nord-Rogaland. Både Karmøy, Suldal og Bokn har nå flere delvis ledige enn helt ledige. Slike forholdstall har vi ikke sett i noe særlig grad før. Men det positive med dette er jo at det er en betydelig mengde som har beveget seg fra helt ledig til delvis ledig – noe vi vurderer som en betydelig forbedring sammenlignet med å være helt ledig over lengre tid, sier Lie-Nilsen.