Ifocus har vokst seg stor og er pr. dags dato en av landets største og mest moderne private øyeklinikk. Fra den spede start i 1996 med kun en ansatt har Ifocus familien vokst seg større år for år, og i dag har 25 medarbeidere sitt arbeid ved klinikken og i våre to optikk butikker.

Vi har bygd stein på stein, men med en klar og langvarig visjon om å skape en klinikk med fokus på pasientbehandling av høy kvalitet kombinert med et pulserende og godt arbeidsmiljø. Det har vi klart, men vi stopper ikke der. I våre nye lokaler fra 2015 håndterer vi årlig rundt 10.000 konsultasjoner og utfører rundt 2000 operative inngrep. Totalt sett har klinikken snart utført 45.000 øyeoperasjoner, et antall vi er veldig stolt av! I tillegg til pasientbehandling har vi over mange år bevisst satset på forskning og utvikling (FOU), et arbeid som har gitt oss en internasjonal posisjon innen de fagfelt vi har satset på.

I skrivende stund har vi fire doktorgradsprosjekt igangsatt og en industrimaster, alle støttet av Norsk Forskningsråd (NFR). Aktiv forskning bidrar positivt på flere områder:
Økt kunnskap, bedre forståelse samt bedre utstyr er bare noen positive resultat av dette arbeidet.
I bunnen av vårt konsept ligger det en dyp respekt for våre oppdragsgivere, kunder, pasienter og offentlige etater med Helse Vest i spissen.

Ifocus Øyeklinikk hviler ikke på laurbærene og satser videre med nye krefter og med en konstant visjon om å forbedre oss på alle plan. Velkommen til oss og gi oss gjerne direkte tilbakemeldinger, ros så vel som ris, der ligger i kjernen til ytterligere utvikling!

God sommer Haugalandet – ta vare på hverandre!


Helsehuset

Sørhauggaten 111, 5527 Haugesund
52 80 89 00
klinikk@ifocus.no
www.ifocusoye.no