Jostein Aksdal i Hagland Finans guidet deltakere gjennom temaet styrearbeid i krisetider.

Styrearbeid i krisetider er ingen spøk.
Rundt 50 webinar-
deltakere fikk gode tips om mulige fallgruver.

Tekst og foto: Egil Severeide

En «ringrev» i faget, Jostein Aksdal med erfaring fra både Tveit og Hagland Finans var Næringsforeningens gjest i den digitale kunnskapskanalen som er etablert i disse koronatider. Næringsforeningen har ivaretatt sin ambisjon om å gi medlemmene kompetanseheving, og i tider dr samlinger er forbudt har den digitale virrkelighet blitt utfordret til fulle.
En rekke webinarer om aktuelle tema er gjennomført de siste månedene- med stor suksess. Tilbakemeldingene er veldig gode, og temaene oppfattes som svært  nyttige.
Styrearbeid i krisetider var et av webinarene, som trakk over femti medlemmer til dataskjermen.
Her fikk deltakerne god innføring i hva som er viktig å passe på i vanskelige tider. Jostein Aksdal var særlig klar på betydningen av å dokumentere hva som skjer i styrerommet når det diskuteres kriseløsninger.

– All erfaring fra rettsoppgjør viser at dokumentasjon fra styremøter og andre viktige møter er helt avgjørende for om styret kan komme unna eventuelle erstatningssøksmål.

En styreprotokoll med nedtegning av de vedtak og vurderingr som er gjort underveis er veldig god å ha i slike sammenhenger. Det er lov å ta feil avgjørelser, men å unnlate å foreta vurderinger kan gi alvorlige følger, sa Aksdal.
Lederen av Hagland Finans viste til styrets overordnede ansvar; å se til at selskapet er forsvarlig organisert, å føre kontroll med virksomheten og daglig leder og ivareta opplysningsplikten.

– I krisetider som dette, er det viktig at styret er på ballen og forsikrer seg om at selskapet har likviditet og forsvarlig egenkapital til å drive videre. Det er ikke nok å stole på at daglig leder gjør jobben, styret har plikt til selv å undersøke og forsikre seg om at selskapet drives etter forutsetningene. Vi har flere eksempler på at mangelfull oppfølging fra styrets side kan utløse erstatningsansvar, sa Aksdal.
Vi kommer til å jobbe kontinuerlig fremover for å tilby våre medlemmer et mest mulig lærerikt og inspirerende webinar-program. Næringsforeningens viktigste oppgave er å være en medspiller for regionens næringsliv, sier programansvarlig Ingeline Kaldestad.