Rogfast står og spinner og Hordfast er utelatt i viktig innstilling.
-Uholdbart, sier NH-sjefen.

Tekst og foto: Egil Severeide

I to separate medieinnlegg advares det nå mot motvind for to av de største samferdselsprosjektene på Sørvestlandet gjennom tidene: Rogfast, som skal binde sør- og nordrogaland sammen gjennom en 27 km lang undersjøisk tunnel og Hordfast bruprosjektet som skal knytte Sunnhordland og Kvinnherad til Bergens-halvøya.

I det ene innlegget advares det mot midlertidig stans i Rogfast-prosjektet og samferdselsminister Knut Arild Hareide blir bedt om umiddelbart å ta affære for å  få fart på utbyggingen igjen. I det andre innlegget kritiserer næringsforeningene fra Bergen til Stavanger innstillingen fra Vestland fylkeskommune til Norsk Transportplan.

– Det er helt uakseptabelt at Hordfast, som sammen med Rogfast er de to mest lønnsomme prosjektene i hele NTP, bare rett og slett er utelatt i hele innstillingen fra fylkeskommunen.  Og det samtidig som vegdirektøren i sitt innspill fremhever at dette vil gi konkurransefortrinn til næringslivet i vest, sier adm.dir. Bernt Jæger i Næringsforeningen Haugalandet.

Rogfast
Rogfast først: Innlegget er undertegnet av en rekke stortings- og fylkespolitikere, organisasjoner, deriblant Næringsforeningen Haugalandet og ordførere i Rogaland. Her står det bl.a.:

Rogfast er ferdig planlagt og prosjektert- vedtatt i Stortinget våren 2017. Våren 2018 startet arbeidet med tverrslag-tunnelene på Arsvågen og Mekjarvik. Begge disse tunnelene er nå ferdige til lavere pris enn budsjettert. Tidlig høst valgte konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud å sette prosjektet på hold, etter at Kvitsøykontrakten ble vesentlig dyrere enn forventet.

Da forutsatte vi at Vegdirektoratet ville arbeide raskt og effektivt for ikke å tape unødvendig tid. Det har nå gått over sju måneder uten at det har kommet noen svar fra Vegdirektoratet. Det har så langt vi kan se heller ikke blitt levert noe til Samferdselsdepartementet. Dette er simpelthen ikke godt nok, heter ddet i en felles pressemelding fra framstående politikere og organisasjoner i Rogaland.

Hordfast
I innlegget fra Bergen Næringsråd, Stord Næringsråd, Næringsforeningen Haugalandet og Næringsforeningen i Stavanger heter det bl.a.:

Vestlandet har de mest lønnsomme og samfunnsnyttige prosjektene i Nasjonal Transportplan. Hordfast og Rogfast vil sammen gjøre Vestlandet til en sterk, attraktiv region som vil øke verdiskapingen i AS Norge.  Fergeavløsningsprosjektet Hordfast vil vi skape mobilitet for en million mennesker på et attraktivt Vestland.

Vi finner det helt uakseptabelt av fylkesrådmannen i Vestland nå har innstilt på at det kun skal investeres i vei mellom fjordene på Vestlandet.   Det er ikke slik man oppfyller Regjeringens og Stortingets vedtak om å bygge fergefri kyststamvei.  Våre lokale fylkespolitikere kan ikke velge bort et prosjekt som staten ønsker, heter det i uttalelsen.

Mest gryteklare vi har
EBA-sjef Kari Sandberg vil ha Rogfast-prosjektet ut i markedet så raskt som mulig.

– Rogfast har vært klart i flere år. Det bør derfor kjøres på for å få prosjektet raskt ut i markedet. Det finnes neppe noe mer gryteklart prosjekt enn Rogfast, sier Sandberg til Byggeindustrien. Hun representerer Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Både Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Byggenæringens Landsforening (BNL), har satt søkelyset på viktigheten av å få gryteklare prosjekter ut i markedet i den krevende koronatiden landet er inne i.

Sandberg mener Statens vegvesen nå bør utnytte muligheten til å komme raskt i gang med Rogfast-prosjektet, og viser til artikkelen på bygg.no tidligere i uken der det kom frem at Statens vegvesens Rogfast-organisasjon ønsker å dele opp den såkalte Kvitsøy-entreprisen i to entrepriser. Vegvesenet skal være klar med en helt ny utførelsesentreprise som omfatter vei i dagen på Kvitsøy, samt tunnelarmen på 3,2 kilometer fra Kvitsøy og ned til hovedtunnelen. Byggherren kalkulerer denne entreprisen til 600-700 millioner kroner eksklusive moms. Hvis Rogfast-prosjektet får klarsignal, kan entreprisen legges ut i markedet allerede i mai.

– Denne kontrakten vil bidra til en rask oppstart i prosjektet, kommenterer Sandberg.

Hordfast kan gi byggearbeid til 25 000

I en ny rapport mener analysebyrået Menon Economics at en igangsetting av Hordfast-utbyggingen mellom Os og Stord vil kunne gi sysselsettingseffekter på nærmere 25 000 for hele landet.

– Hordfast kan også vise seg å bli interessant for industrien,  sier direktør Knut E Sunde i Norsk Industri.
Norge har i dag historisk høy arbeidsledighet på grunn av koronasituasjonen. Analysebyrået Rystad Energy anslår i tillegg at oljeinvesteringer på norsk sokkel vil halveres de to neste årene, og at flere tradisjonelle offshore-markeder vil falle med mellom 60 og 70 prosent. Begge disse forholdene vil være dramatisk for landet som helhet, og vil gjøre det helt nødvendig med store statlige investeringer.

Jobbene vil komme innenfor bygge- og anleggsbransjen, men også innen de tradisjonelle offshore-næringene. Hordfast-prosjektet er planlagt, analysert og vurdert som samfunnsøkonomisk svært lønnsomt.
En viktig del av Hordfast er byggingen av verdens lengste flytebro over Bjørnafjorden. En forskningsgruppe har konkludert med at broen over Langenuen kan bygges i aluminium, noe som vil være pionerarbeid innen brobygging. – Broelementer i aluminium kan produseres lokalt, noe som både vil gi lokale offshore-leverandører arbeid i perioden, og et nytt forretningsområde for fremtiden, sier Sunde.

Den planlagt utbyggingen av E39 mellom Os og Stord vil redusere reisetiden for 1 mill. mennesker mellom Bergen og Stavanger dramatisk. Det bor hele 170 000 mennesker mellom de to store byene, og Hordfast vil også utvide bo- og arbeidsområdene i fra denne regionen.

I følge Menon vil igangsetting av Hordfast:

  • Gi sysselsettingseffekter opp mot 24 500 i hele landet. I tillegg til 200 ansatte knyttet til årlig drift og vedlikehold.
  • Gi en verdiskaping på 23 milliarder kroner (13,5 milliarder kroner i lønn og 9,5 milliarder kroner i brutto driftsresultat)
  • Gi i skatteeffekter på opp mot 6,5 milliarder kroner.
  • Gi en netto nytte på 20,3 milliarder kroner, basert på et kostnadsbilde på 36,7 milliarder kroner. 17 milliarder vil kunne finansieres gjennom erstatning av betaling på dagens ferjer.
  • I tillegg gi produktivitets- og verdiskapings-virkninger på 3,5 milliarder kroner for hele landet.