Korona-pandemien er fortsatt omkring oss. Selv om de tøffe tiltakene har fungert og smitteutviklingen går i riktig retning både på Haugalandet og i Sunnhordland, er det ingen grunn til å slappe av. Vi blir advart mot tilbakeslag om vi ikke er forsiktige nok nå når samfunnet skritt for skritt går mot normalen igjen.

Nedsmeltingen etter virus-utbruddet førte til at redaksjonen i Jobb&Næring ikke fikk mulighet til å stanse opp med aktuelle kandidater til «Godt Jobb»-utmerkelsen i mars og april. Skal vi skryte av noens innsats i mai, er kandidatene så mange at å plukke ut én eller noen få blant dem, er umulig. Da måtte vi ha kjørt rundt om med fruktkorger i ei uke. Derfor begrenser vi oss denne måneden med å takke alt helsepersonell og alle andre involverte yrkesgrupper i bekjempelsen av pandemien for en fantastisk innsats. Det har vært et krevende løp med omlegging av daglige rutiner, ekstraordinær smitteverninnsats på alle nivå. Også lærerne og barnehageansatte har hatt en svær omstilling. Mange i front-funksjoner i helsevesenet har hele tiden risikert selv å bli smittet.

Hele befolkningen på Haugalandet og i Sunnhordland har all grunn til å være dypt takknemlig for den innsatsen som alle involverte yrkesgrupper her har lagt ned. Det ville også være urettferdig ikke å nevne alle foreldre i barne- og ungdomsfamilier som over lang tid har vært nødt til å takle ekstraordinære situasjoner i hjemmet. En fantastisk innsats også her!

 

Bra jobba, alle sammen ♡

 • Helseadministrasjonen i alle kommuner

 • Helse- og omsorgs-tjenestene i hjemmene og i tilrettelagte boliger

 • Helse Fonna/Haugesund sjukehus: Mottaket – Intensiven – Lungeavdelingen

 • Smittevernansvarlige i alle kommuner

 • Alle ansatte på legevaktene

 • Laboratoriet

 • Alle fastlegene

 • Alt ambulansepersonell

 • Alle barnehageansatte

 • Alle sykehjemsansatte

 • Alle renholdere i offentlige institusjoner, skoler og barnehager

 • Alle lærere på alle nivå