Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Hun fikk et par gode oppstartsmåneder før brottsjøene veltet inn og endret mye.
Korona-konsekvensene ble mye verre enn hva hun trodde for et par måneder siden. Mye tyder på at Rogaland er verst stilt i hele landet.

– Her nytter det ikke lenger å stikke hodene i sanden. Situasjonen er heftig, meget heftig, sier den ferske næringssjefen i Haugesund kommune. Annette Sæthers brutale virkelighet er at Haugesund kommune er av de kommunene i Rogaland som er hardest rammet av «nedsmeltingen» i næringslivet. I dag står hun midt oppe i en virkelighet som er dramatisk endret enn hva som var utsiktene da hun valgte å søke på jobben som næringssjef sist høst.

– Jeg tenker mest på at vi vet lite om hvordan det blir framover. Det eneste jeg vet er at jobben min blir helt annerledes enn hva jeg trodde. På den annen side må vi jo si at det er viktigere enn noensinne at Haugesund endelig har fått sin egen, operative næringssjef. Hele kommuneledelsen har en stor jobb foran seg for å bidra til å få alle hjul i gang igjen også i næringslivet. Jeg skal gjøre mitt, sier hun som en programerklæring.

Solid bakgrunn
I 20 år har Annette Sæther i ulike roller jobbet opp mot næringslivet i byen og regionen. Først som reiselivssjef i Destinasjonsselskapet, deretter som mulighetsutvikler i Haugaland Vekst i en årrekke med tunge regionale prosjektoppgaver og med særlig ansvar for å følge opp næringsarbeidet i Tysvær og Utsira kommuner. Da Haugaland Vekst IKS omorganiserte seg for et par år siden og overlot de lokale nærings- og servicefunksjonene til kommunene, fulgte hun med til Tysvær kommune ved årsskiftet 2018/2019.
– Jeg hadde jobbet tett med Tysvær i 4-5 år, så det falt helt naturlig. Jeg jobbet særskilt med det store Energiprogrammet. Etter hvert så jeg at Haugesund kommune slet med å få ansatt sin egen næringssjef. Da stillingen ble utlyst for 2. gang, bestemte jeg meg for å søke.

Kvelden før fristen gikk ut, tenkte jeg at det var for dumt ikke å søke, fordi det er for sent etterpå. Jeg søkte og bestemte meg sammen med mannen min at vi skulle «ta det derfra». Og da jeg var så heldig å være blant de aktuelle kandidatene, modnet tankene omkring jobben fort. Jeg kjenner jo byen som min egen bukselomme. Jeg har alle nettverkene, alle kontaktpunktene og er overbevist om at jeg kan utgjøre en forskjell.

– Jeg har en styrke!
– Og dermed havnet du altså på Rådhuset i Haugesund, det gamle og ærverdige praktbygget som i så mange år har speilet et konjunkturfølsomt næringsliv med så mange opp- og nedturer…

– Ja, jeg har virkelig kommet hjem, smiler hun, fornøyd med at hun sammen med flere av kommunaldirektørene er plassert tett på rådmann og ordfører. Korte veier kan være en fordel i disse dager.

– Du går nå også i et litt konfliktfylt landskap der du skal ivareta regionsenterets rolle i en evig dragkamp om lokaliseringer og bosetting. Jeg går ut fra at å forsterke byfunksjonene i Haugesund blir en av dine hovedoppgaver?

– Jeg har en styrke i at jeg i så mange år har jobbet med regionale briller på. Det setter meg i stand til å se mange ting i perspektiv og i en helhet. Etter at de stramme retningslinjene i Regional plan for areal og transport ble vedtatt, har kommunene på Haugalandet hatt en løpende dialog og jeg mener at mange ting begynner å modnes. Samtidig fortsetter den regionale statsforvaltningen og fylkeskommunen systematisk å utfordre kommunene på prinsippene i regional plan og bærekraftmålene. Det kan jo over tid være en positiv sak for Haugesund, svarer hun – og legger raskt til at hun tror at de flokene som har oppstått har noe med kommunikasjon å gjøre:

– Dette med å kommunisere klart og tydelig hva som er rollen til et regionsenter og at en satsing her ikke er på bekostning av noe, men til berikelse. Lykkes Haugesund, vil det sikre en bærekraftig vekst også i hele regionen, i alle kommunene. For meg er det også et poeng at det er en annen dynamikk i en by enn i et landdistrikt. En fortetting for eksempel i Aksdal kan aldri erstatte en by som Haugesund, men har en stor verdi sammen med. Det samme gjelder byene på Karmøy. Alt henger sammen med alt. Gode urbane kvaliteter er særdeles viktig om Haugalandet skal konkurrere om høyt kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

Vil ha balansert omstilling
Annette Sæther legger ikke skjul på at hun er bekymret for framtiden til olje- og gassnæringene i en tid der mange snakker dem ned og vil bremse dem opp. En omstilling bør ikke skje før vi er hundre prosent sikre på at folk er sikret jobb.

– Vi har alle muligheter for å få dette til om vi har is i magen og biter i noen sure epler av og til, sier hun og viser blant annet til den ferske kartleggingen som Menon Economics har gjort for Maritimt Forum. En stor investeringsbrems kan føre til at norsk maritim sysselsetting kan falle med nesten 25 prosent fram til utgangen av 2022, sammenlignet med 2019. Da mister hver fjerde ansatt jobben. Hun er derfor fullt ut enig med Sverre Meling jr i Maritimt Forum som oppfordrer til økt kriseforståelse og ønsker seg raske statlige motkonjunkturtiltak.

– Skal vi lykkes med å nå bærekraftmålene, må vi ikke miste den teknologiske kompetansen vi er helt avhengig av for å lykkes med det grønne skiftet, er at utsagn som jeg støtter fullt ut, sier næringssjef Sæther bastant.

Har tatt en plass selv

– I tjue år har du som kvinne jobbet i mannsdominerte miljøer. Noen erfaringer som du vil trekke fram?

– Først og fremst at mye har endret seg på disse årene. Mange dyktige kvinner har fått sentrale posisjoner i næringslivet. Selv fant jeg fort ut at jeg har vært nødt til å ta en plass selv. Det tror jeg at jeg har gjort på rette måten. Det nytter ikke å spille på at du er kvinne, men på sak og fag. Det er nøkkelen. Spesielt jobben med Energiprogrammet ble verdifull, uforglemmelig kompetansereise for meg, mange svært lærerike møter og prosesser med profesjonelle miljøer.

– Noe du kommer å savne i ny jobb i Haugesund?

– Nei, jeg tror ikke det er noe jeg vil savne. Det blir mer et spørsmål om hvordan Haugesund kommune kan jobbe like profesjonelt med sin næringsutvikling i tiden som kommer. Her er for eksempel vår utøvelse av eierskapene våre for eksempel i havn, næringspark, destinasjonsselskap og energiselskap viktig. Vi må skaffe oss flere tunge drivere for næringsutvikling i tiden som kommer. I dag er vi alt for sårbare for svingninger, svarer hun samtidig som hun framhever de mulighetene som den unike miksen av prosessindustri og en avansert maritim leverandørindustri Haugalandet og Sunnhordland har og som skiller oss markant ut i næringsmiljøet på Vestlandet. Regionen har et viktig fortrinn.

Et soleklart samfunnsoppdrag
Annette Sæther mener bestemt at kommunene har en viktig plass i næringsutviklingen. Den er en tilrettelegger og premissleverandør, av og til også initiativtaker for store og viktige prosesser.

– Det er denne rollen og dette ansvaret vi nå skal bli mye flinkere i og tydeligere på også i Haugesund. Vi er både stor nok og samtidig liten nok til å få til felles satsinger, ikke minst de store regionale industriprosjektene. Vi skal være opptatt av å understøtte satsingen på flytende havvind og følge opp rammebetingelsene for våre petromaritime næringer.  Vi har et soleklart samfunnsoppdrag og den alvorlige nåsituasjonen tilsier at det er tvingende nødvendig å skape nye arbeidsplasser i byen og regionen, sier hun engasjert.

Sentrum til et nytt nivå
– Hva kommer til å bli ditt bumerke når du en gang går av som næringssjef i Haugesund kommune?

– Jeg håper at jeg har fått løftet Haugesund sentrum til et nytt nivå. Pandemien og dens konsekvenser forteller at vi er nødt til å gjøre noe tungt. Jeg vil ikke her og nå lansere nye ideer eller konsepter, men byutviklingen står høyt på lista mi, sier hun som har tilbrakt alle oppvekstår i en håndverkerfamilie nord i Haraldsgata i Haugesund.

– Byen er stor nok til å være en by og liten nok til at det er mulig å kjøre prosjekter sammen, gjentar hun, det nye bindeleddet mellom offentlige og private aktører over hele spekteret av verdiskaping i regionsenteret. Hun har allerede tatt en godt synlig plass.