Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus ble på tampen av 2019 det første sykehuset i Norden med robotstøttede proteseoperasjoner. Det nye hjelpemiddelet vil sikre en høyere presisjon og mest sannsynlig bedre resultat for pasientene, forklarer avdelingsoverlege Øystein Skåden.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

– Vi bruker robotteknologi til å hjelpe oss i proteseoperasjoner, forklarer avdelingsoverlege Øystein Skåden ved HSR. Han og hans kolleger har tatt et sprang videre innen operasjonsteknikk når de skal få på plass kneproteser. Fram til de tok den nye teknikken i bruk, har kirurgene hatt verktøy som gjør det mulig å måle helt nøyaktig konturene i leddet etter at det er åpnet. De får opp en 3D rekonstruksjon på skjermen av knokkelstrukturene. – Deretter kan vi velge ut riktig protese som passer nøyaktig til pasientens benkonturer, forklarer Skåden om arbeidsmetodikken. Han fortsetter:
– Den nye navigasjonscomputeren gjør det også mulig å ta hensyn til sener og ligamenter for å få tilbake stabiliteten i et kneledd og ikke minst oppnå en smertefri bevegelse. Computeren hjelper å få plass anatomien og optimal stramhet av ligamentene for å gjenopprette den nødvendige balansen. Datamaskinen regner ut hvordan kuttene nøyaktig skal gjøres og styrer den utfresingen vi deretter gjennomfører for å lage sporene til protesen. Vi oppnår en nøyaktighet nesten på millimeteren, sier han. Også ny protese Kirurgene setter også inn en relativt nyutviklet protese som har et design som minner mye mer om et vanlig, friskt kneledd enn de fleste andre design.

FREMST I LANDET: HSR har fått godkjent en omfattende studie der målet er at de skal operere 100 kneproteser på konvensjonell måte og 100 proteser med det nye robotiserte navigasjonsverktøyet. Fagmiljøet på sjukehuset i Haugesund er dermed først ute i landet med å ta denne teknologien i bruk. Foto: HSR

– Studiene viser at disse protesene gir bedre bøy. De tar også hensyn til kinematikken i kneleddet fullt ut og skal gi bedre bevegelighet, forklarer Skåden og sier seg samtidig særdeles fornøyd med det samarbeidet sykehuset har fått til med leverandøren Smith & Nephew. Samarbeidet ble grundig forberedt. Blant annet har fagsjef og avdelingsoverlege prøveoperert med samme verktøy under hospitering i Belgia høsten 2019. Deretter har operasjonsteamet ved HSR hatt egne workshops for å trene på den nye operasjonsmetoden.

Fra årsskiftet 2019/2020 har pasienter blitt operert med robotstøtte ukentlig med gode resultater. Studie over tre år Øystein Skåden forteller videre at HSR har fått godkjent en omfattende studie der målet er at de skal operere 100 kneproteser på konvensjonell måte og 100 proteser med det nye robotiserte navigasjonsverktøyet. Studien skal verifisere et høyere presisjonsnivå, og dermed bedre kvalitet på operasjonene med hjelp av det nye verktøyet.
Studien skal gå over 3 år og er en viktig del av en ny doktoravhandling ved HSR. Som følge av studien vil også pasientene følges opp etter 5 år for å se kvaliteten over tid. Det er avdelingsoverlege Øystein Skåden som gjennomfører studien og doktoravhandlingen.

Finansieringen for tre år har Skåden valgt å ta ut over seks år, slik at han kan fortsette å ivareta jobben som avdelingsoverlege i halv stilling. Det er bare å gratulere ham og fagmiljøet på Revmatismesykehuset med teknologispranget. Vi går ut fra at dette vil styrke sykehusets posisjon, og bidra enda sterkere til å få ventelistene for slike kneoperasjoner ned i Helse Vest.