Korona-viruset har for alvor kommet til landet – og til vår region. Du trenger ikke å ha vært på Haugalandskonferansen for å ha fått med deg det. Nå er vi alle opptatt av å ta vare på hverandre, verne om risikogruppene og få bukt med viruset.

Aldri har Norge gått så drastisk til verks for å trygge oss, og samfunnet er på mange måter satt på vent inntil videre. Helt nødvendig for å prøve å få kontroll på en alvorlig situasjon.
Men det er ikke til å komme bort fra at dette er krevende på mange plan, og at det får enorme konsekvenser, ikke minst for næringslivet. Reiseoperatører, flyselskaper, hoteller, serveringssteder og konsertarrangører er bare noen av dem som får kjenne på lommeboken at folk nå oppfordres til å holde seg hjemme, og ha minst mulig sosial kontakt.

Manglende tilgang på varer vil også kunne bli en stor utfordring for mange næringer.
Nedgangen i post fra Kina til Norge etter koronautbruddet er hittil på 25–30 prosent, noe som blant annet merkes hos Karmsund Havn. Det betyr at det er mange, både i regionen vår og på landsbasis, som ikke får varene de trenger for å utøve sine yrker.
Og næringslivet fungerer jo ofte sånn at konsekvenser hos noen raskt fører til følgekonsekvenser for andre. Det er ikke alltid det skal store lassene til for å velte små bedrifter, men også de store vil slite – og konsekvensene hos dem blir desto større.
Derfor er det viktig at vi i så stor grad som mulig hjelper hverandre i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Det er godt å se at myndighetene tar grep for å lette forholdene for bedrifter som får det vanskelig. Men det er også viktig at folket bidrar til å holde hjulene i gang, selvsagt i henhold til retningslinjene som er lagt for forsiktig adferd. Men vi bør fortsette å handle, fortsette å inngå avtaler, fortsette å benytte oss av den bistanden som samarbeidspartnerne våre vanligvis hjelper oss med. Det ser heldigvis ikke ut til å være noen som ikke mener dette kommer til å gå over. Det vil ikke skje med det første, men det kommer en tid, forhåpentligvis i løpet av året, da vi kan se tilbake på denne unntakstilstanden. Forhåpentligvis har det gått bra med de fleste av oss, både helsemessig og i næringslivet. Inntil da, må vi ta vare på hverandre – og samtidig bidra til å holde hjulene i gang der det er mulig.