VELKOMMEN TIL OSS! Adm. dir. Olafur Gislason (til h.) i Norwegian Offsho-re Rental AS ønsker Sean Demanuele velkommen som ny medarbeider. Han blir selskapets frontperson i Aberdeen. Foto: Haakon Nordvik/NOR.
Haugesundselskapet Norwegian Offshore Rental AS (NOR) skal vokse seg enda sterkere på engelsk sektor. Nå har utleieselskapet ansatt sin egen mann i Aberdeen.
Tekst: Terje Emil Johannessen, foto: Haakon Nordvik

Norwegian Offshore Rental AS har utviklet seg til å bli en betydelig leverandør av utleie-utstyr til offshore- og undervannsindustrien – med fokus på utstyrsbehovet i bygg-, ROV- og geofysisk delmarkeder. Selskapet har hatt fotfeste i Aberdeen i Skottland siden 2013 gjennom Imencos avdelingskontor her pluss et godt fungerende samarbeid med utleiekol-lega Oceanscan Ltd. Fram til nå er et økende antall kunder betjent fra lager og verksted i Stoltenberggata 1 på Risøy i Haugesund. Stadig flere kunder har imidlertid etterspurt en fyldigere lokal utstyrsbase og en stedlig representasjon for selskapet i den skotske basebyen. Nå tar selskapets ledelse spranget. Sean Demanuele er ansatt i jobben.
Solid bakgrunn
Vi traff 26 år gamle Demanuele på bedriftens hovedsete i Haugesund forleden dag, travelt opptatt med å sette seg inn i utleieselskapets rutiner og omfattende portefølje før han offisielt starter opp i Aberdeen i disse dager. Trass i sin unge alder har han allerede skaffet seg en solid faglig bakgrunn gjennom åtte års jobb hos ulike offshore- og onshore-aktører i bransjen, tre av dem hos en oppdragsgiver i Midt-Østen. Den unge skotten skaffet seg underveis også erfaring som selger og det er ikke minst denne kontaktflaten som adm. dir. Olafur Gislason og de åtte andre medarbeiderne i Haugesund har festet seg ved da han fikk jobben blant mange søkere.
Liker norsk kultur
Sean Demanuele vet at han skal gjøre en jobb i et tøft marked. Det er 4-5 konkurren-ter i utleiemarkedet i Aberdeen. NOR har så langt vunnet fram med sine produkter gjennom sin leveringsdyktighet kombinert med profesjonalitet og god service overfor kundene. Med en enda tettere oppfølging, har han tro på å kapre større markedsan-deler i denne del av Nordsjøbassenget. Vi spør ham om hvordan møtet med en norsk arbeidsgiver har vært, og han er begeistret. Arbeidsmiljøet er preget av teamarbeid og flat struktur, noe som tiltaler ham. For ikke å snakke om en mye mer avslappet kleskode enn det han har vært vant med. Han krysser fingerne for at Loganairs nye flyrute mellom Helganes og Aberdeen får et tilstrekkelig trafikkgrunnlag slik at den blir permanent. Det vil gjøre kommunikasjonen over Nordsjøen enklere og mer praktisk for NOR.
– Jeg har store forhåpninger både for NOR og meg selv og skal virkelig stå på i tiden som kommer, sier Sean Demanuele og legger kjapt til: –I’ll never look back!
Raskere og bedre
Adm. dir. Olafur Gislason sier til Jobb&Næring at et av NOR’s konkurransefortrinn på engelsk sektor er at deler av utstyrsbasen deres er unik i den forstand at det er bare de som har dette i porteføljen. For øvrig er konkurransen tøff. Ved å satse på en mer aktiv tilstedeværelse og en egen utstyrsbase, vil leveringsdyktigheten bli enda raskere og servicen bedre. Samarbeidet med Oceanscan Ltd. skal fortsette som før. Dette selskapet har en annen profil på sin portefølje og vil fortsatt bidra til at de kan betjene en større bredde av forespørsler enn hva de kan klare hver for seg.
– Hvordan vil usikkerheten i oljeprisen påvirke denne satsingen i tiden som kommer?
– Den skaper selvsagt usikkerhet også for oss. På den annen side tror vi at enda sterkere kostnadsfokus hos operatørselskapene vil bety at enda flere velger å leie framfor å kjøpe det utstyret de trenger for å gjennomføre sine operasjoner. Det er en vinn-vinn sitasjon både for dem og for oss, svarer Gislason. Foreløpig er det ikke aktuelt med tilsvarende etableringer i Mexico-gulfen eller i Midt-Østen. Leveranser hit vil fortsatt gå ut fra Hauge-sund. Men de følger med. Han legger til at det samme gjelder utstyrsbehovet i oppdretts- bransjen både her hjemme og på andre siden av Nordsjøen.  Her kan det åpne seg nye markedsmuligheter for dem i tiden som kom-mer. Det er bare å ønske de driftige hauge-sunderne lykke til i disse omskiftelige tider.
Fakta:
NOR ble etablert i 2005 med vekt på skipsledelse og forsyning av personell til verftsindustrien. Tidlig 2011 skiftet selskapet navn til Norwegian Offshore Rental AS (NOR) og begynte å fokusere på leie av utstyr. NOR er i dag en betydelig leverandør av leieutstyr i Nordsjøregio-nen, i tillegg til levering av utstyr til andre store olje- og gassregi-oner på kloden

Omsetningen i 2019 nådde MNOK 31,7. 65-70prosent kommer fra leveranser til Nordsjø-bassenget, resten fra globale leveranser.