F.v. Fredrik Faye og Helge Rasmussen

Da oljekrisen rammet i 2014 inngikk Helge Rasmussen et tvangsekteskap, konsentrerte seg om oppdrettsnæringen og vinner fram med sine løsninger. Nå jakter HighComp på flere fagfolk som skal med dem ut i verden.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Sammenslåingen med en av deres heftigste konkurrenter i Arendal i 2015 har vist seg å være et lykkelig fornuftsekteskap for Boknselskapet HighComp AS, som er spesialist på produksjon av store konstruksjoner av fiberarmerte kompositter. Den interne arbeidsfordelingen partnerne mellom førte til at Helge Rasmussen og hans kolleger på Bokn kunne konsentrere sin salgsaktivitet mot oppdrettsbransjen. Det har blitt et smart veivalg. HighComp har gjennomført betydelige leveranser til oppdrettsbransjen i inn og utland de siste årene. Store kontrakter er banket inn i den seinere tid – og flere kommer.

Traff et voksende marked
Før fusjonen var hovedfokuset på Bokn på olje- og gassindustrien, fram til da et svært ustabilt og konjunkturavhengig marked. Situasjonen hadde lenge vært uforutsigbar også i oppdrettsnæringen. Etter fallet i lakseprisene i 2011-2013 hadde mye utviklings- og innovasjonsarbeid stanset helt opp. Kompositt-bedriften på Bokn hadde imidlertid grundig studert trendene i bransjen og sto klar. Lakselus-utfordringene fikk nemlig mange oppdrettere til å vurdere landbaserte anlegg for postsmolt, som er mer motstandsdyktig for lus og sykdommer fordi den da blir kortere tid i sjøen. Det har også dukket opp planer om matfiskanlegg basert på gjennomstrømming av renset og resirkulert vann.

Etter hvert som lakseprisene på verdensmarkedet har normalisert seg, har det dukket opp flere slike landbaserte prosjekter der HighComp sine kar-løsninger i komposittmaterialer har vist seg svært konkurransedyktige. Ordrebøkene svulmer.
–Oppdrettsnæringen har fått en kraftig dytt og våre produkter er ettertraktet sammenlignet med løsninger i betong og stål, forklarer Helge Rasmussen. Selskapet har ansatte 100 nye medarbeidere det siste halve året. De var bare 14-15 mann på det laveste aktivitetsnivået for noen år siden. I dag er det 250 hoder i det relativt ferske konsernet. Og de jakter på flere, spesielt ingeniører.

Mer fisk, mindre kjøtt
Vi spør Helge Rasmussen om hva som er driverne bak denne veksten. Han viser da først og fremst til miljø- og klimautfordringene på kloden og erkjennelsen av at forbruket av kjøtt må ned. Etterspørselen etter fiskeprotein vil vokse dramatisk i årene som kommer. Befolkningsveksten fører til at det hvert år er 75 millioner flere mennesker på kloden som trenger mat. Veksten i verdensøkonomien fører videre til at mange millioner familier løftes opp i middelklassen med en sterk forbedret kjøpekraft. Oppdrettsbransjen følger etter, både i sjøen og på land. Rundt om på kloden planlegges det nå 50-60 store landbaserte anlegg for ulike fiskeslag. HighComp jobber intenst med dette voksende internasjonale markedet. Snart Asia-kontrakt? Helge Rasmussen og hans salgssjef Fredrik Faye har for eksempel jobbet lenge med en mulig større leveranse til Asia.

–Avgjørelsen kommer i løpet av kort tid, sier Fredrik Faye og viser til at om de får kontrakten, vil den bli den aller største i bedriftens historie. Det dreier seg om et fullskala matfiskanlegg og leveransene skal i tilfelle skje over halvannet år.–Det asiatiske selskapet har stanset opp ved oss fordi vi er leveringsdyktige, har kortest leveringstid, ønsket kvalitet og kan garantere driftssikkerhet. Selskapet hadde opprinnelig planlagt et anlegg i betong, men etter at vi fikk presentert vår løsning, fant selskapet ut at de ville kunne reduserte byggetiden med åtte måneder. Tid er penger også i denne bransjen. Det fossile avtrykket ville dessuten bli betydelig mindre. Våre internasjonale sertifikater for hele produksjonsprosessen slo tydeligvis også kraftig inn og førte også til at vi skilte oss ut. Vi har i det hele tatt en god følelse, sier Faye og krysser fingrene.

100 millioner på Andøya
Kontraktrekorden i selskapet står med andre ord for fall. Rett før jul kom meldingen om at HighComp hadde sikret seg en kontrakt i 100-millionersklassen med å bygge gigantbassenget til Andfjord Salmons unike gjennomstrømmingsanlegg på Andøya i Vesterålen. HighComp fikk her sin største kontrakt noensinne. HighComp skal bygge det første bassenget av totalt elleve i løpet av de neste månedene. Resten vil følge i fra 2020 og bli fullført i løpet av noen år.
Bassengets dimensjoner er på hele: 45 x 40 x 20 meters dybde og har et volum på vel over 30.000 kubikk. Kontrakten, som består både av prosjektering, fabrikasjon og montering av bassengene, markerer et gjennombrudd for selskapets satsing på teknologiutvikling og prosjektgjennomføring. Prosjekteringen vil foregå ved selskapets hovedkontor i Arendal og fabrikasjonen ved selskapets produksjonsanlegg på Bokn i Rogaland, samt i Klaipeda i Litauen.

11 giganter
– Glassfiberteknologien vår er meget godt tilpasset oppdrettsmarkedet, grunnet kombinasjonen av styrke, høy overflate-finish og lave CO2- avtrykk, kommenterer Faye. Prosjektet består av elleve store basseng som er sprengt ned i fjellet og montert under havnivå. Store mengder næringsrikt sjøvann hentes i fjorden utenfor Andøya og pumpes gjennom anlegget. Løftehøyden for vannet er lav noe som bidrar til et minimalt energiforbruk. Det betyr at man kombinerer fordelen fra både sjø- og landbasert oppdrett som gir høy laksevelferd og bærekraftig produksjon.
– Anlegget som skal bygges vil være lusefritt og rømningssikkert. Vi er stolte over å ta del i utviklingen av en bærekraftig norsk sjømatsektor, legger Rasmussen til.

Pilot i Florø
Like stolt er de to av at selskapet nesten samtidig som dette intervjuet ble gjennomført, fikk en kontrakt med Havlandet i Florø, som skal bygge et pilotanlegg for landbasert produksjon av laks basert på den såkalte RAS-teknologien som skal leveres fra Tysvær-baserte ScaleAQ. Her er planen etter hvert å bygge et storskalaanlegg for oppdrett av 30.000 tonn laks basert på erfaringene fra piloten og der det i tillegg også kan bli aktuelt med oppdrett av torsk. Hensikten er å la laksen leve hele sitt liv før slakting på land.
–Stadig flere oppdrettere vurderer å la laksen vokse lenger i landbaserte anlegg. Den blir da mer motstandsdyktig mot sykdom, forklarer Faye.

Milevis foran konkurrentene
Faye og Rasmussen slår fast at norsk oppdrettsnæring er verdensledende i teknologisk utvikling. – Vi ligger milevis foran konkurrentene i utviklingen av totale driftskonsepter, sier de nærmest i kor og minner samtidig om at laks i dag kun representerer 1,7 prosent av den totale fiskeproduksjonen i verden. Andre fiskearter produseres også og er høyaktuelle for større volumer etter hvert som etterspørselen etter fiskeprotein vokser.

Fra 80 til 270 millioner
Helge Rasmussen regner med at selskapet i år vil nå en omsetning på 80 millioner kroner og vil vokse kraftig de nærmeste årene. Sammen med leveransene til olje- og gassnæringen vil de om noen år bikke 270 millioner kroner. Eierselskapet CSUB har nå en engineering- avdeling med spesialkompetanse på kompositter som teller totalt 25 ingeniører av selskapets over 250 ansatte. Selskapet tilsetter nå flere, også på Bokn der det skal bygges opp en egen engeenering-avdeling som skal spesialisere seg på oppdrettsbransjen.

– Skal vi vokse videre, trenger vi et tungt faglig støtteapparat. Vi er midt oppe i denne prosessen nå, sier han og formidler en viss bekymring for at Bokn for enkelte senioringeniører kan bli sett på som isolert utkant. – Men fra Haugesund eller Karmøy er det bare sju minutters lengre kjøretur enn til Kårstø, argumenterer han og legger til:

– På den andre siden er det et poeng at prosjektene står i kø, lønnsomheten er god og framtidsutsiktene er lyse. Vi står dessuten godt plantet i Det grønne skiftet; vi jobber med et komposittmateriale som har et lavt CO2-avtrykk sammenlignet med alle andre materialer og har derfor ekstrem konkurransekraft i forhold til betong og stål. Teknologien vår er ekstremt krevende, men i sterk utvikling. Etter hvert som konstruksjonene blir større, kreves massiv engineering. Vi setter stadig rekorder i størrelse og kompleksitet, sier en meget engasjert Rasmusen.

AquaFarm EquipmentØ40 meter lukket oppdrettsmerde

 

HighComp AS er et heleid selskap av CSUB, der Helge Rasmussen er en av de største eierne. Konsernet har olje og gass og akvakultur som hovedmarkeder, men leverer også stadig mer til fornybar energi og anleggsbransjen. Fra hovedkontoret på Tyholmen i Arendal ledes selskapet og nye løsninger utvikles i tett samarbeid med avdelingen på Bokn samt produksjonsstedene i Litauen, Eydehavn og Føresvik.