Litt over tre år etter at investeringsselskapet Kverva kjøpte ut resten av aksjene i Steinsvik Group AS, fortsetter veksten i selskapet i stor fart. De nye eierne har hatt som mål å investere i hele verdikjeden i marin sektor, både her hjemme og i en raskt voksene akvakulturnæring på global basis.

Flere på laget
Veksten speiles også i bedriften på Frakkagjerd. I august i fjor slo utstyrsleverandørene Steinsvik, Aqualine og Aqua Optima seg sammen og dannet ScaleAQ. Da hadde også tasmanske PanLogica blitt en del av selskapet. I slutten av november ble Moen Marin AS også fusjonert inn, et norsk selskap som leverer spesialbygde, moderne arbeidsbåter til oppdrettsbransjen. I og med at Tysvær-bedriften leverer komplette løsninger for effektiv fôring av fisk, fôrflåter, sentralfôringssystem og alt oppdretterne trenger å overvåke fisk og miljøforhold, var dette et viktig skritt for å framstå som en komplett leverandør av produkter og tjenester.

Pilotanlegg på land
I forrige måned startet de første arbeidene med å bygge et pilotanlegg som skal utvikles til å bli landets største landbaserte produksjon av laks. Det skjer i Florø i et samarbeid med Havlandet. ScaleAQ skal levere RAS-teknologien til anlegget (Recirculating Aqueacultur System). Trinnvis skal det bygges opp et produksjonsanlegg med kapasitet til mer enn 30.000 tonn laks i året. Hensikten er å utvikle ny teknologi for datainnsamling, analyse, autonomi og vedlikehold av smolt og post-smoltanlegg.

1000 ansatte
Kverva-ledelsen kringkastet store ambisjoner da selskapetover tok Steinsvik Group. Hensikten var å forsterke og videreutvikle det fundamentet som allerede var bygd opp. Tysværbedriften skulle videreutvikles som et ledende teknologiselskap i oppdrettsnæringen. Utvikling og innovasjon i de fire hovedforretningsområdene; Seabased, Landbased, Digital og Service skulle videreføres. Det har skjedd. Selskapet har nå lokal tilstedeværelse i 11 land. ScaleAQ Mechatronic Engineering består av 50 svært kompetente ingeniører fordelt på lokasjoner i inn og utland. Ingeniører fordelt i 5 avdelinger:

– Electro & Automation Engineering
– Electronics & FW Engineering
– Mechanical Engineering
– Software Engineering
– Remote Network Engineering

Hovedtyngden av ingeniører finner vi på Frakkagjerd, ellers har selskapet avdelinger i Bergen, Hanoi (Vietnam) og Nha Trang (Vietnam). I alt er det ca. 1000 ansatte i gruppen.

Bygger nytt energisystem til fôrflåter
Hos ScaleAQ på Frakkagjerd pågår det et kontinuerlig forbedringsarbeid også når det gjelder fôrflåter. En ny generasjon er på vei ut i oppdrettsanleggene. Gjennom hele Steinsvik-perioden ble det bygget opp en betydelig kompetanse og erfaring i utvikling, bygging og utplassering av slike spesialflåter, tilpasset lokale forhold og størrelser på oppdrettsanlegg. Teknologiutviklingen har vært enorm, og den fortsetter under ny eier i stort tempo, ikke minst drevet fram av Det Grønne Skiftet.

Leon Erik Heinesen og Edvin Hatlevik jobber med hvordan batteridrift av fôrflåter kan optimalisere dieselbruken om bord. Mange typer sikkerhetskrav og spesifikasjoner må sjekkes ut for å komponere forsyningslinjer til merdene som fungerer selv under ekstreme værforhold. Eventuelle feiler i det elektriske anlegget må behandles iht. myndighetskrav, alle svake punkter elimineres. Strømforsyningen for fôringssystemet som i planlagte intervaller blåser fôret ut til fisken må rett og slett kunne gå uforstyrret. – Vi utvikler og setter sammen alt selv, all softvare inkludert, forklarer Leon Erik Heinesen, leder for elektro og automasjonsavdelingen. Han snakker engasjert om hvordan de trimmer samspillet mellom diesel- og batteridriften for å oppnå beste virkningsgrad. Resultatet er både grønnere drift og lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

– Vi er blant de første i landet som leverer disse systemene, legger Lars Arvid Hellebø, Head of Mechatronic Engineering, til. I en tidligere fase vurderte de å utvikle dette hybride systemet sammen med andre, men fant raskt ut at de ikke levde opp til bedriftskrav og i noen tilfeller myndighetskravene. Derfor startet de arbeidet kun i egen regi. Senioringeniør Edvin Hatlevik peker på at en av gevinstene av kombinasjonen diesel- og batteridrift er at tiden med generatordrift kan reduseres fra 24 timer til 2 timer i døgnet. Det blir atskillig mindre støy for omgivelsene i fjordene og ikke minst bedre arbeidsmiljø i anleggene. ScaleAQ kan snart levere 20 slike hybriddrevne flåter i året. Kapasiteten kan raskt utvides om etterspørselen øker. Hellebø sier at de mer enn gjerne hjelper kundene å vurdere om en slik investering lønner seg.

 

 

 

 

 

 

Edvin Hatlevik (i midten) og Leon Erik Heinesen (t.h.) jobber med hvordan batteridrift av fôrflåter kan optimalisere dieselbruken om bord. Sjefen deres, Lars Arvid Hellebø (t.v.) skryter av faglig nivå og innsats. (Foto: TEJ)

Utvikler LED-lys, avanserte sensorer og kameraer
Electronics & FW ingeniørene Vegard Brekke Løvvig og Marcos Fraga designer og programmerer mange kategorier elektronisk utstyr for oppdrettsbransjen. Da vi nysgjerrig oppsøker dem i deres avdeling i kontor- og verkstedsbyen på Frakkagjerd, er det først og fremst gjennombruddet for selskapets LED-lamper i oppdrettsanlegg som de holder fram. Bruk av lys og kunstig daglengde bidrar til å skape et ideelt miljø for en rekke fiskearter. Fisken spiser og vokser mer.

– LED-lamper erstatter de tradisjonelle metallhalogenlampene og gir en rekke fordeler, spesielt i mørketidens Nord-Norge, forklarer Løvvig og lister opp lavere energiforbruk, høyere effektivitet, muligheten til å dimme og justere lysets farge samt lengre levetid og dermed mindre behov for vedlikehold. Løvvig og Fraga forteller at lampene har fått en robust konstruksjon som er motstandsdyktig mot sjøforhold. Automatisering gir en effektiv kontroll av parametere for bruk, i tillegg til å tillate individuell kontroll av intensitetsregulering. Det automatiserte kontrollsystemet tillater flere oppsett, og alt kan kontrolleres fra fôrflåten.
– Med andre ord et meget brukervennlig system, legger Lars Arvid Hellebø til. Det er snakk om smart-lys som enkelt kan bli styrt enten av dagslyset eller av en programmert timeplan.

Med ett er journalisten inne i en virvelvind av prosjekter disse to ingeniørene er involvert i. Tradløse, batteridrevne og transportable sensorsystemer som kan sjekke ut oksygeninnhold, temperaturer og saltinnhold i merdene. De krever minimalt med energi, kan driftes fem-seks måneder i slengen og informasjonen fra dem sendes via skyen til kontrollstedet.

Løvvig og Fraga er videre opptatt av å fortelle om at det jobbes med å integrere en egenutviklet algesensor i det avanserte kamerautstyret de i en årrekke har levert til oppdrettsbransjen globalt. Den vil også kunne leveres frittstående. Denne sensoren skal kunne kategorisere og varsle om de giftige algene. Brukt på riktig måte vil den muligens kunne avverge katastrofene bransjen innimellom er utsatt for på grunn av giftalger. Algesensoren er ennå ikke helt ferdig utviklet og gjennomtestet, men det jobbes på spreng.

Videostrømmene benyttes stadig oftere som grunnlag for pellet-deteksjon, apetittanalyser, lusetelling, biomassemåling eller andre typer analyser basert på algoritmer og maskinlæring. I bunnen for slike analyser ligger det en videostrøm.
– Jo bedre kamera, jo bedre analyser, kommenterer Hellebø og poengterer deretter at fordi fisken ikke står stille, kan kameraet heller ikke gjøre det:
– En helt sentral del av kamerasystemet vårt er vår egenutviklede multivinsj. Denne er spesialdesignet for at du skal kunne flytte kameraet både horisontalt og vertikalt i merden, og dermed alltid ha det beste bilde av det som skjer.

Electronics & FW ingeniørene Vegard Brekke Løvvig og Marcos Fraga designer og programmerer
mange kategorier avansert elektronisk utstyr for oppdrettsbransjen.

Telefon:    52 75 47 00       Service:  488 52 888
Support:   488 52 488       Salg:        488 88 383

Frakkagjerd, 5563 Førresfjorden
scaleaq.no