Robotarmen studeres grundig: Halvor-Dag Settendal (Mechatronics Innovation Lab), Helge Rasmussen (Highcomp), Gudmund Grindhaug (Stillasgruppen) og repr. fra Åkrehamn videregående skole.

Trodde du vi lå langt framme i automatisering? Glem det – vi er milevis etter…

Tekst og foto: Egil Severeide

Det var fullt hus med nysgjerrige haugalendinger som ville lære og teste ut moderne robotteknologi på Rogaland Ressurssenter en dag i februar. Men de fikk et skudd før baugen: Norge sakker akterut i bruk av robotteknologi.
– Vi er dårligst i Norden, ligger langt etter østeuropeiske land -og det blir ikke bedre! sa foredragsholderen fra Mechatronics Innovation Lab (MIL) på arrangementet som Anne Kristin Helgeland ved Ressurssenteret og Næringsforeningen sto bak.
– Målt i industrielle roboter per 10.000 innbyggere har Singapore 831 og Danmark 240. I Norge er tallet 56. Og avstanden øker, sa Svein-Inge Ringstad og hevdet at kultur og manglende kunnskap er hovedårsaken.

Statistikken fikk deltakerne til å riste på hodet, men de gjøv løs med krum hals da det var tid for å teste ut robotteknologi i praksis. En rekke stasjoner var etablert i møtelokalet og her fikk de som ville anledning til å lære hvordan man programmerer en robot, teste ut selv og se hvordan den oppfører seg på signaler.

Inntjening
Innføring av roboter og automasjon i produksjon trenger ikke være så krevende og dyrt som de fleste tror. Ringstad viste til at gjennomsnittlig kan en investering være inntjent i løpet av 12 måneder, og føre til at bedriften blir mer effektiv og konkurransedyktig. Han hevdet også at innføring av automasjon/roboter ikke nødvendigvis vil føre til at arbeidsstokken gjøres overflødig og kan sies opp.

– Roboter er perfekte til å erstatte ”skittent, kjedelig og farlig” arbeid i produksjonen, slik at arbeiderne får andre, meningsfylte arbeidsoppgaver, samtidig som at bedriften får forbedret produktivitet, inntjening og kvalitet, sa Ringstad.

Fulltegnet
Flere av deltakerne gav uttrykk for at de ville investere i robotteknologi for å forbedre produksjonsprosessen, så kanskje var dette arrangementet en nødvendig påminnelse om hvilke muligheter robotteknologien gir for bedriftene.

– Arrangementet var fulltegnet, med venteliste, og det er ikke umulig at det settes opp flere lignende arrangement i fremtiden.
– Det er viktig at lokalt næringsliv kan få kunnskap og inspirasjon til å ta i bruk ny teknologi for et fremtidsrettet og konkurransedyktig næringsliv på Haugalandet, sier Anne Kristin Helgeland.

Mechatronics Innovation Lab (MIL) er en del av den statlige ordningen NorskKatapult og har bl.a som formål å introdusere norsk næringsliv for ny teknologi.

Gjennom Norsk Katapult kan næringslivet få hjelp til teste ut ny teknologi og nye produksjonsformer. Helt konkret kan MIL være behjelpelig med en feltsjekk som hjelper bedrifter med å vurdere konkrete oppgaver relevant for økt grad av automasjon og fobedret effektivitet.

De lokale Næringshagene (Rogaland Ressurssenter, Medvind og Suldal Vekst) samarbeider tett med MIL og Norsk Katapult og kan bistå bedrifter som vil innføre og/eller teste ut ny teknologi gjennom ordningen Norsk Katapult. Næringshagene kan også hjelpe til med å finne finansiering til de ulike prosjektene.

En selvkjørende robot (AIV) imponerte blant annet næringssjef Per Velde i Karmøy kommune, Olav Skjølingstad (HVL), Martin Vaaden (Informasjonskontroll) og Nils Olaf Osnes (Rico Gruppen). Svein Inge Ringstad fra Mechatronics Innovation Lab som peker mot skjermen.