Sigve Lervik i Hustvedt & Skeie Transport holdt et sterkt innlegg der han fokuserte på utfordringene å farte over Haukeli (Foto: Lars Lindtner)

– Vi er klar, sier Vegvesenet. Hva venter vi på, spør transportørene…
– Det er ikke bare vi som taper penger. Sjåførene blir utslitte, og leverandørene fortviler. – Nå kan vi ikke vente lenger, tordnet Sigve Lervik i transportselskapet Hustvedt & Skeie i Sandeid.

Tekst og foto: Egil Severeide

Selskapet er storbruker av Haukelivegen og tvinges til dyre omkjøringsalternativer hver gang bommen kommer opp.
– Forrige uke var det stengt over Haukeli, da hadde vi 12 vogntog vi måtte sende rundt Sørlandet. Det koster oss 70.000 kroner ca, bare den ene dagen, sa Skeie. Over 200 næringslivsledere, politikere og spesielt interesserte møtte opp på Tysværtunet forleden for å høre siste nytt om de store infrastrukturprosjektene i regionen. E134 har alltid vært skjøvet bak i køen når norske vegprosjekter skal prioriteres. Haugalandet er fed up! var hovedkonklusjonen.

Hva venter vi på?
På scenen var sentrale samferdselspolitikere, folk fra Statens Vegvesen og Nye Veier, fra næringsorganisasjoner og enkeltbedrifter. Sistnevnte klaget sin nød over at det aldri ble noe ut av alt preiket om et vintersikkert Haukeli. Ved hver eneste rullering av Norsk Transportplan de siste tyve/tredve årene er Haukeli blitt oversett i siste prioriteringsrunde. Alltid plassert i fase to, som er ensbetydende med null bygging. – Hva venter vi på? Alt ligger jo klart, ble det påstått fra scenen og pekt på «staten»…
MEN- skyld ikke på Statens Vegvesen. – Vi er klar for å starte byggingen av strekningen Seljestad-Vågslid. Vi venter bare på klarsignal fra politikerne, sa direktør i Utbyggingsdivisjonen, Kjell Inge Davik.

Gryteklart
 Han mener det er mulig å bygge denne strekningen som et sammenhengende prosjekt med byggestart på tunnelen Seljestad-Røldal i 2022.
– Prosjektet er gryteklart, vi venter bare på klarsignalet, sa utbyggingssjefen. Men Davik kan få konkurranse av Nye Veier, som også har lyst til å bygge ny E134. Med høyhastighetsfelt (maksfart 120 km/time) og stipulert kjøretid fra Oslo til Bergen på 4 timer. Hvem som skal få jobben blir antagelig et viktig spørsmål i NTP-prosessen som nå er godt i gang.

Tenke nytt
Leder av Transportkomiteen, Helge Orten (H), sa at etableringen av Nye Veier allerede har gitt mer effektiv veiutbygging. Tankegangen er endret, de tenker ut av boksen, lengre strekninger under ett og bidrar til å få ned kostnadene. – Jeg tror vi må tenke helhetlig rundt de store samferdselsprosjektene, sa Orten, som mener det er realistisk å tenke seg byggestart på Seljestad- Røldal ( 2.9 milliarder) i 2022, og videre til Vågslid (4 milliarder) noen år senere.