Nylig var det fullt hus da Rogaland Ressurssenter sammen med Næringsforeningen viste
frem ny robotteknologi for nysgjerrige haugalendinger. Der fikk vi høre at Norge sakker
akterut i bruk av robotteknologi.

Vi ligger langt bak østeuropeiske land, og avstanden øker. Kultur og manglende kunnskap blir ansett som hovedårsaken.
Samfunnet i dag er helt avhengig av innovasjon. Om vi ikke makter å henge med i utviklingen, vil det få store økonomiske konsekvenser. Vi trenger derfor unge mennesker som kan utfordre de eksisterende måtene å tenke og arbeide på.
Innovasjon krever at man tenker kreativt og utenfor boksen. Og det er kanskje ikke dét man først og fremst lærer på økonomi- og ingeniørstudiene. Jeg vil derfor slå et slag for de kreative studiene.
Det er nemlig ikke bare kunstnere som har godt av å utvikle sine kreative sider.
Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, Mari Rege, gjorde nylig et poeng i DN av at vi bør legge mer til rette for at flere unge får studere estetiske fag. Da får de i større grad utviklet sin egen kreativitet og skaperglede. Det å komme opp med noe nytt, prøve og feile, bli bedre, og lære at man ikke skal gi opp.
Det er liten tvil om at ny robotteknologi er blant innovasjonene som allerede har forbedret en rekke prosesser og tjenester i samfunnet, og som bidrar til bedre ressursutnyttelse, resultater og lønnsomhet. Når skylden for at Norge ligger bakpå på dette området legges på kulturen, handler det nok mye om den lave anerkjennelsen vi har gitt de kreative og estetiske fagene.

Kreativitet og innovasjon henger naturlig sammen. Kreativitet forstås gjerne som det å generere helt nye, originale og potensielt nyttige ideer, mens innovasjon betyr å videreutvikle og sette (mer eller mindre originale) ideer ut i livet, slik at de gir praktisk nytte. Denne kombinasjonen blir ekstremt viktig i årene som kommer.

Heldigvis var det flere av deltakerne under robotteknologi-arrangementet som ga uttrykk for at de ville investere i robotteknologi for å forbedre produksjonsprosessene sine. Det betyr at man i alle fall har innsett behovet.
Vi trenger nemlig dem som evner å tenke utenfor boksen, og finner nye løsninger på våre utfordringer fremover.