Redaksjonen i Jobb & Næring starter 2020 med å rose innsatsen til de ansatte på Hauge videregående skole på Torvastad. De oppnår flotte resultater med elever som offentlige instanser var i ferd med å gi opp.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

Det var Stiftelsen Karmsund ABR senter som for fire år siden kjøpte nedlagte Hauge skole fra Karmøy kommune. Stiftelsen hadde bestemt seg for å etablere et utdanningstilbud i yrkesfag for personer som av ulike årsaker har falt ut av det offentlige skolesystemet. I november 2016 fikk stiftelsen klarsignal til å starte en videregående skole med 35 elev- plasser. Rolf Jarl Sjøen sa opp jobben som avdelingsleder på Karmsund videregående skole i Haugesund etter å ha fått jobben som rektor på det som ved skolestart høsten 2017 ble kalt Hauge videregående skole.

Det første skoleåret var det tilstrekkelig antall elever til å starte undervisning i Vg1 Byggfag. Skolen søkte om å bli tildelt helse og oppvekstfag, men fikk avslag. Klarsignal ble imidlertid gitt i restaurant- og matfag. I det andre skoleåret var det således tre klasser, Vg1 og Vg1 Byggfag samt Vg1 Restaurant- og matfag. I inneværende skoleår er det to klasser på hver av linjene. Undervisningen foregår i små klasser med tett oppfølging, og passer godt for personer med ulike utfordringer som lese- og skrivevansker, psykiatri, mobbeproblematikk, og rehabilitering etter endt rusbehandling.

– Mange elever er sårbare og sliter med mange ting i hverdagen. Å leve det rusfrie livet er vanskelig for enkelte. Det er ikke alltid vi lykkes like godt med alle, sier Rolf Jarl Sjøen når vi setter oss ned med ham etter å ha overlevert diplom og fruktkorg og framført vårt oppmuntrende budskap til han og lærerne. De har nemlig også ganske mange solskinnsdager. På forsommeren i fjor hadde de 11 lærlinger oppe til avsluttende skriftlig og muntlig fag- prøve i Byggfag. Alle besto. Snittet lå mellom 4 og 5. Hele staben på 12 var lykkelige og stolte. Men de har også tøffe perioder når ødeleggende negativ adferd tvinger dem til å skrive ut elever. I høst har de slitt. – Men vi står på. Denne skolen har kommet for å bli, sier Sjøen. Han har søkt fylkeskommunen om å få starte opp ei naturbruk-linje som kan gi elevene deres fagbrev som anleggsgartner. Et knapt politisk flertall i Opplæringsutvalget har sagt nei; saken er for lengst anket til departementet. Han håper de kommer til fornuft. – Ei slik linje ville ha vært perfekt hos oss, sier han og forteller med kroppsspråket at han aldri kommer til å gi opp den søknaden. Vi deler engasjementet hans. Det er store gevinster for samfunnet å hente for hver elev som klarer å dra seg inn på tørt land. Så stå på, Hauge videregående skole!